fbpx

Liiketoiminnan kehittämisen palvelut

Tiimimme auttaa yritystänne kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla, kuten esimerkiksi:

  • strategian ja tavoitteiden asettelussa
  • johdon sparrauksessa
  • talouden suunnittelussa
  • liiketoiminnan kehittämisessä palvelumuotoilun keinoin
  • toimintakulttuurin ja sisäisten toimintojen kehittämisessä
  • digitaalisen markkinoinnin ja
  • tehokkaan myyntiprosessin laatimisessa

Konsultaatiopalvelut

Yritysten konsultaatiopalveluilla organisaatio saa avukseen kokeneen ja ammattitaitoisen liikkeenjohdon konsultin käytännön ongelmien ratkaisujen hakemisen tueksi. Valmennusten teemoina voivat olla esimerkiksi: taloussuunnittelu/talousjohtaminen, liiketoiminnan uudelleen suuntaaminen, tuotteistaminen, prosessien kehittäminen, digitaalisten palvelujen kehittäminen, markkinointistrategian uudistaminen.

TäsmäKoulutuspalvelut

Täsmäkoulutus on nykyiselle henkilöstölle suunnattua räätälöityä koulutusta, kun yrityksen muuttuu. Koulutus päivittää yrittäjän tai työntekijöiden osaamisen uusien vaatimusten tasalle. Koulutusten sisältö räätälöidään asiakasyrityksen tarpeiden mukaisesti. Koulutus kehittää ammattitaitoa tulevia työtehtäviä varten, sisältää tietopuolista opetusta sekä työssäoppimista.

Strategiakonsultointi

Strategiapajojen laajuus on usein 4 päivää. Palvelu sisältää strategian dokumentoinnin ja usien myös visualisoinnin. Mahdollisuus sähköiseen Stratool-työkalun käyttöön. Tutkimusten mukaan johtamisen suurimmat haasteet liittyvät strategian toteuttamiseen. Luotaimen strategiatyöskentelyn avainsanat ovat konkreettisuus, käytännönläheisyys ja ketteryys. Tuloksia syntyy, kun henkilöstö otetaan mukaan tulevaisuuden suunnitteluun

Henkilöstötutkimukset

Luotaimessa kehitetty  henkilöstökysely perustuu uusimpaan tutkimustietoon. Ydinkäsitteenä on työn imu. Luotaimen henkilöstökyselyllä voidaan varmistaa, että hyvän työn imun, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin edellyttämät keskeiset voimavaratekijät ovat kunnossa. Kyselyn kysymykset pohjautuvat testattuihin mittareihin. Vahvistamista kaipaavia asioita voidaan yhdessä kehittää. Sähköinen kyselymme tarjoaa, nopean, tehokkaan ja taloudellisen tavan kerätä tietoa.

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu on työkalu ja toimintatapa, jonka avulla pystymme kehittämään nopeasti ja asiakaslähtöisesti lähes mitä tahansa liiketoiminnan osa-aluetta. Tarjoamme räätälöityjä palvelumuotoiluja projekteja organisaation kehittämiseksi, palvelumuotoilu tutuksi 3 pvän koulutusohjelmia, jossa opitaan palvelumuotoilu menetelmänä ja 1,5 vuoden tutkintoon johtavia koulutuksia, jossa on mahdollista suorittaa samalla tuotekehittäjän erikoisammattutkinto.

Johtamisen taidot – Onnistu liiketoiminnassasi

Johtamisen taidot -valmennus sisältää niitä teemoja, joita jokainen johtaja tarvitsee työssään päivittäin. Erityisesti vuonna 2020 vastaan tullut muutos haastaa ketterän kehittämisen taitojen kehittämiseen. Vastaan tulee nyt yhä useammin yllättäviä tilanteita, jotka pakottavat tekemään mitä erikoisempia päätöksiä ennätysnopeudella. Kokosimme teille tässä ajassa polttavimmista aiheista johtajan survivor-paketin huippuvalmentajin.

Mentorointi

Mentorointi on tiivistä yhdessä johdon kanssa kehittämistä. Mentori auttaa kartoittamaan ja tunnistamaan liiketoiminnan kehittämistarpeet. Mentori ja osallistujat keskustelevat ja tapaavat suunnitelman mukaan säännöllisesti. Organisaatiokohtaisessa mentorin valinnassa huomioidaan palveluntuottajan liiketoiminnan kehittämistarpeet. Mentorointi tapahtuu merkittäviltä osin kasvokkain, mutta yhteistyötä tehdään myös etäyhteyksien välityksellä.