fbpx

Konsultaatiopalvelut

Liikkeenjohdon konsultointi ja yrityksen kehittämispalvelut räätälöidään asiakkaan konkreettisiin tarpeisiin sopiviksi. Luotaimessa työskentelee erittäin kokeneita liiketoiminnan kehittämisen asiantuntijoita, joilla on arvokasta käytännön kokemusta, ja osaamista niin yrittäjinä, johtajina kuin johtoryhmän ja hallituksen jäseninä sinulle jaettavaksi. Meiltä saat tukea liiketoimintasi kehittämiseen haastavassa tilanteessa, taloushaasteiden ratkaisemiseksi, digitaalisten palveluiden nopeaan käyttöönottoon ja tulevaisuuteen varautumiseen. Myös henkilöstöjohtamiseen liittyvät asiat ovat ydinosaamistamme.

Konsultaatio ja yrityksen kehittämispalvelut käytännössä

Konsultaatio toteutetaan lähitapaamisilla ja etäyhteyksillä.

• Konsultaatioon voivat ottaa osaa yksittäiset henkilöt, työryhmät tai johtoryhmät
• Konsultaatio ja yritysten kehittämispalvelu voidaan toteuttaa esimerkiksi puolen päivän jaksoina sovitulla aikavälillä

 

Valmennusten teemoina voivat olla esimerkiksi:

 • Strategia
 • Taloussuunnittelu ja kassanhallinta
 • Tuotannon ja prosessien kehittäminen
 • Liiketoiminnan uudelleen suuntaaminen
 • Uuden liiketoiminnan synnyttäminen ja kehittäminen
 • Palvelumuotoilu
 • Sähköisten palvelujen kehittäminen
 • Markkinointistrategian uudistaminen ja asiakassuhteiden ylläpito
 • Henkilöstöjohtaminen ja työhyvinvoinnin kehittäminen

Ota yhteyttä ja kysy lisää alla olevalla lomakkeella. Olemme mielellämme sinulle avuksi.

Innovaatioiden kaupallistaminen

Luotain Consulting Oy on valittu Yritysten kehittämispalvelujen palveluntuottajaksi

Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen palveluja ja niiden myöntäminen yritysasiakkaalle perustuu yritysasiakkaan hakemukseen ja ELY-keskuksen tekemään harkintaan. Palvelun sisältö ja kesto määräytyvät aina hakemuksen ja konsultointi-palvelussa konsultoinnin toteutussuunnitelman perusteella. Yhdellä hakemuskerralla yritys voi saada yleensä konsultointipäiviä 2-4 päivää. Kaikkinensa yritykset voivat saada konsultointipäiviä max. 15 päivää / 3 vuotta.

Yhden konsultointipäivän hinta yritykselle on 325 € + alv. Lue lisää: www.yritystenkehittamispalvelut.fi

Ely konsultaatio

Innovaatioiden kaupallistaminen -konsultaatiopalvelu on tarkoitettu Pk-yrityksille, joilla on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan ja jotka haluavat innovaatioon pohjautuen luoda uutta kasvavaa kansallista tai kansainvälistyvää liiketoimintaa tai uudistaa tuote- ja palvelukonseptia. Palvelu on tarkoitettu sekä toimintansa vakiinnuttaneille että toimintansa vastakäynnistäneille yrityksille. Kaupallistamisessa mietittäviä asioita ovat mm. brändäys, asiakasprofilointi, uuden arvon tuottaminen, tuotteistaminen, asiakaslupaukset, markkinointi, myyntikanavat, tuotteen suojaaminen jne.

Palvelun tavoite

Innovaatioiden kehittämiseen liittyvä strateginen ajattelu tehostuu ja yritys pystyy paremmin hyödyntämään innovaatioita sekä muuttamaan ne kasvavaksi ja menestyväksi liiketoiminnaksi.

Palvelu sisältää toimenpiteet, joilla:

 • perehdytetään yritysjohtoa innovaatioiden suojaamiseen, kaupallistamiseen ja/tai johtamiseen
 • perehdytetään yritysjohtoa muotoiluun tai palvelumuotoiluun.
 • arvioidaan ja kehitetään uuden tai uudistetun tuotteen tai palvelun markkinakelpoisuutta.
 • kehitetään yritykselle uutta, erityisesti digitaalista liiketoimintaa.
 • arvioidaan ja kehitetään innovaatiopohjaisen yrityksen ansainta- ja/tai liiketoimintamallia.
 • tehdään selvityksiä liittyen esim. IPR:n, tuotekehitykseen tai markkinoihin

Yritysten kehittämispalvelujen vastuuasiantuntijana innovaatioiden kaupallistamisessa toimii Luotaimen Anne-Maj Linna

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai [email protected]  ja kysy lisää.

Mielellämme autamme sinua!

Palvelun myöntäminen perustuu aina harkintaan. ELY-keskuksen harkintaa ohjaavat lainsäädäntö, tarjouspyyntö, puitesopimus, yrityksen tilanne ja kehittämistarve, yrityksen kehittämisresurssit, yrityksen aiemmin saamat avustukset ja palvelut sekä käytettävissä olevat määrärahat.