fbpx

Mentorointi ja Sparraus

Mentori auttaa ohjattavaa asettamaan kehittämiselle konkreettiset ja aikataulutetut tavoitteet, budjetin sekä henkilöresurssit nimettyine vastuuhenkilöineen. Kehittämissuunnitelman avulla organisaatio voi esimerkiksi hakea ulkopuolista tukea toimintansa jatkokehittämiseen. Mentori tutustuu organisaatioon hyvin jo ennen palvelun käynnistymistä. Organisaatiokohtaisessa mentorin valinnassa huomioidaan palveluntuottajan liiketoiminnan kehittämistarpeet. Mentori ja osallistuvan organisaation edustajat tapaavat ja sopivat yhdessä mentoroinnin tavoitteet, aikataulutuksen ja sen, kuinka mentorointi käytännössä toteutetaan. Mentorointi tapahtuu kasvokkain, mutta yhteistyötä voidaan tehdä hyvin myös etäyhteyksien välityksellä.

Mikroyritysten kohdalla kehittämissuunnitelma voi kohdistua palveluntuottajan koko liiketoimintaan, mikäli rajaus pienempään tarkastelukohteeseen ei ole tarkoituksenmukaista. Onnistunut mentorointi on tiivistä yhdessä kehittämistä. Mentori auttaa kartoittamaan ja tunnistamaan liiketoiminnan kehittämistarpeet. Mentori ja osallistujat keskustelevat ja tapaavat suunnitelman mukaan säännöllisesti.

Mentorointi on tavoitteellista yhdessä työskentelyä. Mentoroinnin aikana käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia. Myös mentoroinnin yhteydessä esiin tulleet liikesalaisuudet sekä vastaavat arkaluontoiset asiat ovat luottamuksellista tietoa. Niitä esitellään ja dokumentoidaan vain siltä osin, kuin on yhdessä sovittu. Mentoroinnista tehdään mentorointisopimus, johon kootaan tavoitteet, aikataulut ja tapaamisten tiedot. Myös salassapidosta on hyvä sopia erikseen mentorin ja mentoroitavan välillä.

Laajuus: Yleensä 3h/kerta, 6 kk:n jaksolla tapaamiset kerran kk:ssa

Yritysjohdon coaching ryhmätapaamiset tai yksilötapaamiset

Yritysjohdon coachingissa saat tukea yrittäjänä toimimiseen ja oman liiketoimintasi kehittämiseen. Coaching auttaa sinua ottamaan käyttöön oman potentiaalisi ja kehittämään itseäsi ja yritystäsi. Ryhmäcoachingissa saat myös uusia yrittäjäverkostoja, tietoa, ideoita ja vertaistukea. Luotaimen yrittäjien coaching-ryhmiä tuottavat liiketoiminnan kehittämisen ammattilaiset.

Lue lisää coachingista täältä:
https://luotain.net/palvelumme/coaching/

Coaching käytännössä

Ohjausistunnot kestävät 1,5 tuntia/kerta ja ne pidetään 2 viikon välein Luotaimen etätyökalun välityksellä. Luotaimen etätyökaluja voi käyttää millä tahansa päätelaitteella (puhelin, padi tai tietokone) ja käyttö on helppoa. Mitään erillisiä asennuksia ei tarvita. Tapaamisia on yhteensä 6 kertaa. Tapaamisten aikataulu sovitaan yhdessä ryhmän kesken.

Coachingin tarkemmat tavoitteet asetetaan osallistujan ja ryhmän kanssa yhteistyössä. Ohjauksessa yrittäjä saa tukea, mahdollisuuden purkaa kokemustaan ja vinkkejä oman hyvinvointinsa lisäämiseksi. Ryhmässä pohditaan liiketoiminnan fokusta, kannattavuutta ja strategiaa, jolla kannattaa edetä nyt.

Coaching auttaa tarttumaan toimeen ja tekemään ratkaisuja, jotka auttavat yrittäjää lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä. Ohjauksessa yrittäjä saa ajantasaista tietoa, oivalluksia ja ideoita omaan liiketoimintaansa ja ennen kaikkea tukea ja kannustusta. Coaching tukee tutkitusti osallistujan ammatillista kasvua ja hyvinvointia.

Laajuus: Kahden viikon välein 3 kk:n ajan yhteensä 6 ohjauskertaa, 1,5h/kerta

Hinta: Luotain tekee yhteistyötä mm. Ensimetrin kanssa. Ensimetrin tuella ensimmäistä tilikauttaan käyvät yrittäjät voivat saada palvelun maksutta.

Ota yhteyttä ja kysy lisää alla olevalla lomakkeella. Olemme mielellämme sinulle avuksi.