fbpx

TäsmäKoulutukset

TäsmäKoulutus on nykyiselle henkilöstölle suunnattua räätälöityä koulutusta, kun yrityksen toiminta tai sen käyttämä teknologia muuttuu. Koulutus päivittää yrittäjän tai työntekijöiden osaamisen uusien vaatimusten tasalle. Sen tavoitteena on myös estää lomautuksia tai irtisanomisia. Koulutus voidaan toteuttaa määräaikaisten lomautusten aikana tai niiden asemesta. Luotain on järjestänyt useita TäsmäKoulutus -kokonaisuuksia eri toimialoilla toimiville yrityksille. Olemme järjestäneet myös useita ryhmähankkeita. Koulutusten sisältö räätälöidään asiakasyrityksen tarpeiden mukaisesti. Asiakaspalautteemme myös täsmäkoulutuksista on ollut erittäin hyvä.

TäsmäKoulutusta voivat hankkia etenkin pienet ja keskisuuret yritykset. Koulutukseen voivat osallistua myös yrittäjä itse sekä yrityksen vuokratyöntekijät. TäsmäKoulutusta voi hankkia myös julkinen sektori – valtio, kunnat, kuntayhtymät ja seurakunnat.

Mitä TäsmäKoulutus on?

TäsmäKoulutus on yrityksen ja henkilöstön tarpeisiin räätälöityä ammatillista koulutusta.

Koulutus

  • kehittää ammattitaitoa tulevia työtehtäviä varten
  • sisältää opetusta oppilaitoksessa sekä työssäoppimista
  • kestää vähintään 10 koulutuspäivää opiskelijaa kohden
  • Koulutuksen suunnittelu ja rahoitus

Koulutuksen suunnittelu ja rahoitus

Yritys esittää työntekijöistään koulutukseen osallistuvat henkilöt ja perustelee valintansa. Tämän jälkeen viranomaiset päättävät opiskelijavalinnasta. TäsmäKoulutuksen rahoittavat työnantaja sekä työ- ja elinkeinohallinto yhdessä. Työnantajan maksuosuus on 30–50 prosenttia kokonaishinnasta. Työnantajan maksuosuuteen vaikuttaa yrityksen koko ja liikevaihto tai tase.

Lisätietoa

TäsmäKoulutuksen käytännöistä ja rahoitusosuuksista löytyy lisätietoa TE-toimiston sivuilta. Lue lisää tästä. Päätöksen TäsmäKoulutuksesta tekevät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen koulutussuunnittelijat. (ELY-keskus).

Mia Häkkinen ELY-keskus ja Harri Katajisto TE-toimisto Luotaimen kumppanina

Ota yhteyttä ja kysy lisää alla olevalla lomakkeella. Olemme mielellämme sinulle avuksi.