Maiju Tolvila

puh. 0405519117 | email: maiju.tolvila-eiroskaa@luotain.net

HTM, Ratkaisukeskeinen työnohjaaja STOry ja coach (Solution Focused Coach), sertifioitu RMP Motivaatio- ja tiimivalmentaja, Firstbeat työhyvinvointivalmentaja, pedagoginen pätevyys.

Maijulla on hyvä osaaminen organisaatioiden muutosprosesseista ja motivaatioon liittyvistä yksilö- ja ryhmävalmennuksista. Muutos on Maijun mielestä uuden kokeilua, jos ei kokeile ja yritä – ei voi tietää. Motivaatio kytkeytyy hänen mukaansa vahvasti myös toimeenpanon taitoon. Siksi omien perustarpeiden eli motivaatiotekijöiden selvittäminen on tärkeää. Valmennus- ja työnohjauskokemusta hänellä on laajasti eri toimialoilta niin julkiselta kuin yksityiseltä sektorilta.

Maijulla on pitkä käytännön työkokemus sekä asiantuntijana että esimiehenä ja johtoryhmän jäsenenä lähinnä vakuutusalalta sekä liiketoiminnasta että HR tehtävistä.

Maijun motto on – kuuntele, ymmärrä, auta ratkaisemaan.