fbpx

Seuraava toteutus alkaa syksyllä 2024

Tietoja
Kesto: 12 päivää

Milloin
Seuraava toteutus alkaa syksyllä 2024

Sijainti
Pyhäjärvenkatu 5, Tampere/ hybrid

Hinta
2300€/hlö + alv 24%
Voit kysyä mahdollisuutta oppisopimukseen, joka on osallistujalle maksuton.

Kouluttajat
Merja Talkio-Vilanen
Katriina Hälikkä
Mikko Seppälä
Pauliina Vallin
Veera Matilainen
Tuula Savolainen

Esimieskoulutus

Luotaimen esimieskoulutus auttaa hyvästäkin esimiehestä kehittymään yhä parempi esimies. Koulutukseen osallistuneen esimiehen esimiestaidot ovat vahvat ja hänelle on tullut tutuksi keskeinen työlainsäädäntöHänellä on työyhteisön voimavaroja ja menestymistä edesauttamassa monta uutta työskentelytapaa kuten valmentava johtajuus, ja selkeämpi käsitys omista tehtävistään esimiehenä. Hän tuntee työyhteisöjen dynamiikkaa ja osaa johtaa työyhteisön positiivisesti muutokseen.

Motivaatio, innostus, luottamus ja tiimin vuorovaikutus ovat kaikki asioita, joihin esimiehen käyttäytyminen suuresti vaikuttaa. Esimieskoulutus kasvattaa esimiehen itsetuntemusta ja kykyä tunnistaa oman toiminnan vaikutuksia. Esimieskoulutus selkiyttää osallistujan omaa esimiesroolia, omia vahvuuksia ja kehittämistehtäviä oman työtehtävän näkökulmasta. Valmennuksessa opetellaan, kuinka rakennetaan luottamusta eri tyyppisten ihmisten kanssa ja kuinka toimia ratkaisukeskeisesti, kun edessä on haastava vuorovaikutustilanne. Esimieskoulutus kirkastaa ymmärrystä erinomaisen esimiestyön tunnusmerkeistä, toimivan palveluprosessin tuottamisen kriittisistä menestystekijöistä ja muutostilanteiden johtamisesta.

Esimieskoulutus kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmänä ovat esimiestyössä toimivat

Esimieskoulutus lähi- tai etäopetuksena

Luotaimen koulutustilat Pyhäjärvenkatu 5 A 5krs, Klingendahl, Tampere tai asiakkaan tiloissa ympäri Suomen. Mahdollisuus osallistua ja suorittaa koko koulutus myös etänä.

Esimieskoulutus tavoite

Esimieskoulutuksen tavoitteena on antaa osallistujalle valmiuksia kehittyä esimieheksi, joka taitaa valmentavan johtajuuden taidot, tietää tehtävänsä esimiehenä, tuntee sekä työlainsäädännön että työyhteisöjen dynamiikkaa ja osaa johtaa työyhteisön positiivisesti muutokseen.

Esimieskoulutus kasvattaa esimiehen itsetuntemusta ja lisää ymmärrystä oman käyttäytymisen vaikutuksesta työntekijöihin, motivaatioon ja innostukseen. Esimieskoulutus kirkastaa ymmärrystä erinomaisen esimiestyön tunnusmerkeistä, toimivan palveluprosessin tuottamisen kriittisistä menestystekijöistä ja muutostilanteiden johtamisesta.

Koulutuksen laajuus

Esimieskoulutukseen sisältyy 12 lähipäivää. Koulutuksessa hyödynnetään Luotaimen verkko-oppimisympäristöä.

Koulutuksen hinta

Kysy tarjousta omalle organisaatiollesi. Voit myös kysyä mahdollisuutta oppisopimukseen, joka on osallistujille maksuton.

Koulutuksen teemat

Orientaatiojakso

 • Esimiehenä toimiminen ja itsetuntemus
 • Työelämä muutoksessa, megatrendit
 • Muutoksen johtamisen lähtökohdat, palveleva johtaminen

Liiketoimintaosaaminen

 • Liiketoimintaympäristö, strategia ja brändi
 • Palvelun kehittäminen ja jatkuvan parantamisen periaate
 • Kehittämiseen innostamisen taito
 • Esimiestyö ja toiminnan tuloksellisuus, esimiehen taloustaidot
 • Kannattavuus, budjetointi, talouden tunnusluvut ja mittarit
 • Kehittämissuunnitelma: hanke- ja toteutussuunnitelma

Henkilöstöjohtaminen

 • Perehdyttäminen ja perehdyttämisen arviointi
 • Työ- ja palvelusuhteita koskeva lainsäädäntö, työsuojeluun ja työterveyshuoltoon liittyvä lainsäädäntö sekä työhyvinvoinnin varmistamisen käytännöt, yhteistoimintaan liittyvät käytännöt
 • Palkkauksen periaatteet ja palkitseminen

Ihmistuntemuksen merkitys esimiestyössä

 • Omat vahvuudet ja kehittämiskohteet esimiehenä
 • Esimiehen vuorovaikutustaidot, erilaiset ihmistyypit ja oman käyttäytymisen mukauttaminen
 • Motivaatio, sitoutuminen ja työhyvinvointi
 • Esimiehen haastavat tilanteet ja työyhteisöjen ongelmatilanteet

Valmentava johtaminen ja esimiehen ratkaisukeskeiset menetelmät

 • Valmentavan johtamisen taidot
 • Esimiehen viestinnälliset taidot ja ratkaisukeskeinen viestintä
 • Kannustaminen, puuttuminen ja palautteen antaminen

Suunnitelmallisuus ja suorituksen johtaminen

 • Säännöllinen vuoropuhelu esimiehen ja työntekijöiden välillä
 • Rakentava palautekulttuuri ja myönteisen palautteen merkitys
 • Tehokkaat palaverikäytänteet, suorituksen johtaminen, tavoitteiden asettaminen ja tavoitteiden saavuttamisen seuraaminen
 • Osaamisen johtaminen, osaamistarpeiden ennakointi
 • Työryhmien johtaminen

Esimies asiakastyön johtajana, esimies laadunvarmistajana

 • Kriittiset menestystekijät ja palveluprosessi
 • Palvelulupaus ja palveluasenne
 • Erinomaisen asiakaspalvelijan tunnusmerkit
 • Ammatillinen vuorovaikutus ja asiakaspalvelijan viestinnälliset taidot
 • Haastavat asiakastilanteet.
 • Reklamaatioiden hoitaminen osana esimiehen työtä

Laadun johtaminen, lainsäädännön vaatimukset ja prosessit kunnossa

 • Laadun johtaminen
 • Toiminta ja lainsäädännön vaatimukset
 • Riskien hallinta

Kehittämissuunnitelmat

 • Kehittämissuunnitelmien läpikäyminen ja koulutuksen päätös

Kysy lisää:
Koulutuskoordinaattori
Markus Pusa, 0400419865
[email protected]

Ilmoittaudu kurssille tästä!

4 + 10 =