Pauliina Vallin

puh. 0503251176 | email: pauliina.vallin-eiroskaa@luotain.net

Ratkaisukeskeinen työnohjaajaSTOry, FM, työyhteisö- ja esimiesvalmentaja, Certified Business Coach, työkieli englanti ja suomi

Pauliina on työskennellyt lähes 14 vuotta IT-alalla kansainvälisissä yrityksissä eri tehtävissä, työkielenään englanti. Toiminut pitkään esimiehenä, myös globaalissa tiimissä, joten kansainvälisyys ja eri kulttuurien kanssa toimiminen ja ymmärrys on vankalla tasolla.

Vahva kokemus muutosprosesseista ja niiden läpiviennistä hektisessä yritysmaailmassa. Pauliina tuntee asiantuntijatyön ohella hyvin myös valmistavan teollisuuden erilaiset haasteet. Nykyisessä työssä valmentaa, kouluttaa, työnohjaa ja coachaa niin julkisella kuin yksityisellä puolella sekä yksilöitä että ryhmiä.

Pauliina uskoo, että resilienssin ja myönteisen ajattelukyvyn kasvattaminen auttavat haastavista tilanteista selviämiseen ja että ongelmat ja haasteet ovat portteja uuteen ja mahdollisuus vaihtaa näkökulmaa.