fbpx

Sosiaalihuollon asiakkaan itsemääräämisoikeus – koulutus, päihde- ja mielenterveyspalvelut

8.8.2024 klo 9-15 Luotaimen toimitilat, Tampere/hybrid

Tietoja
Kesto: 1 päivä

Milloin
Päivämäärä: 8.8.2024 klo 9-15
Ilmoittaudu viimeistään 25.7

Sijainti
Pyhäjärvenkatu 5 A, Tampere/ hybrid

Hinta
389€/hlö + alv 24%

Kouluttaja
Marjo Rönkä

Itsemääräämisoikeus – Päihde- ja mielenterveyspalvelut

Osallistu nyt koulutukseen, jossa perehdyt lainsäädäntöön, joka liittyy itsemääräämisoikeuteen kaikissa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Valmennuksessa käydään läpi lainsäädäntöä ja ennakkotapauksia. Itsemääräämisoikeus kuuluu ihmisen perusoikeuksiin. Rajoitustoimenpiteiden tulisi aina perustua lakiin.

Sosiaalihuollon asiakkaan itsemääräämisoikeus – koulutus

Ihmisen perusoikeuksiin kuuluu itsemääräämisoikeus.

Perusoikeuksia rajoittavia toimenpiteitä on käytetty sosiaali- ja terveydenhuollossa ilman, että ne perustuisivat kirjoitettuun lakiin. Niiden käyttöä on perusteltu pyrkimyksenä turvata asiakkaan välttämätön huolenpito. Rajoitustoimenpiteiden tulisi kuitenkin aina perustua lakiin. Voidaanko oikeilla toimintavoilla lisätä asiakkaan omaa osallisuutta ja itsenäistä määräysvaltaa omiin asioihin ja elämään.

Nyt itsemääräämisoikeuden toteutumisen korostaminen ja rajoitustoimenpiteiden käytön vähentäminen on kirjattu itsemääräämisoikeutta koskevassa lakiluonnoksessa.

Tahdon vapaus ja itsemääräämisoikeus – Oikeus on, mutta onko kykyä ymmärtää oman käytöksen seuraukset? Saanko puuttua ja päättää puolesta?

Valmennuksen sisältöä

  • Lait ja rajoitustoimenpiteet
  • Tyypilliset haastavat tilanteet – Hyviä käytäntöjä & keinoja
  • Organisaation ja sen henkilöstön vaikutus toimintakulttuuriin – omavalvonta
  • Kenen arvio itsemääräämiskyvystä painottuu?
  • Selkeillä toimintaohjeilla sujuvat käytännöt – hyviä käytäntöjä & keinoja
  • Tahdonvapaus ja itsemääräämisoikeus – asiakkaan itsemääräämisen edistäminen, kunnioittaminen ja tukeminen on keskeinen eettinen periaate asiakastilanteissa

Kysy lisää:
Valmentaja
Marjo Rönkä, 0503247713
[email protected]

Koulutuskoordinaattori
Markus Pusa, 0400419865
[email protected]

Valmentaja

Valmentaja Marjo Rönkä:

Sosiaali- ja terveysalan palvelujen erityisasiantuntija. Sotelainsäädäntö, sote-palvelujen kehittäminen, osaamisen vahvistaminen ja laadunhallinta.

Johtamisen ja lähijohtamisen valmennuksia ja kehittämishankkeita yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioille. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutoiminnan uudistaminen, muutostilanteet ja prosessit. Strategiatyön kirkastamisen ja toimeenpanon asiantuntija Stratool työkalua apuna käyttäen. Certified Business Coach. Yksilö- ja ryhmä coaching.
Pk-yritysten kasvuvalmiuksien ja liiketoiminnan uudistumisen kehittämisen tukena.

Pitkä ja laaja kokemus eri toimialojen yritysten ja organisaatioiden johdon ja henkilöstön konsultoinneista ja valmennuksista.

Lue lisää Marjosta tästä

Ilmoittaudu kurssille tästä!

5 + 7 =