fbpx

Ilkka – Merkityksellistä työtä merkityksellisille ihmisille

elo 31, 2022 | Blogi

Informaatio yhdistää Ilkka-Yhtymän asiakkaita, lukijoita ja liiketoimintoja. Noin 500 henkilöä työllistävä konserni ei ole enää perinteinen mediayhtiö. Digitaalisten yrityspalveluiden ja markkinointiteknologian rooli yhtiön toiminnoissa on kasvanut merkittävästi ja mediatoiminnan digitaalinen murros etenee vauhdilla.

Henkilöstön osaaminen luo edellytykset strategian toteutumiselle ja menestykselle. Ilkassa on tehty osaamisen kehittämistä perinteisten koulutussuunnitelmien muodossa tietenkin jo pitkään, mutta nyt Ilkassa on laitettu osaamisen kehittämisessä uusi vaihde silmään. Ilkan arvolupaus on merkityksellistä työtä merkityksellisille ihmisille.   

Kuvassa Luotaimen ihanat yhteistyökumppanit Ilkan HRD-asiantuntija Piia Uusi-Kakkuri ja henkilöstöjohtaja Annika Tuovinen keväällä 2022 suunnittelemassa seuraavia osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia.

Luotaimella on ollut ilo tukea Ilkan konkreettisia osaamisen kehittämisen toimenpiteitä esihenkilöiden koulutusohjelmalla ja Trainee-ohjelmalla. Kummassakin kokonaisuudessa Luotain on vastannut valmennuspäivien sisällöistä Ilkan strategian ja osaamisen kehittämisen tavoitteiden mukaisesti.

Ilkassa systemaattinen tekeminen, panostus henkilöstöön ja työnantajamielikuvaan näkyy siinäkin, millä tavalla ensimmäistä Trainee-ohjelmaa haluttiin lähteä kunnolla ja hyvin suunnitellusti toteuttamaan. Ennen Trainee-ohjelman käynnistämistä Luotain fasilitoi Ilkan johdolle työpajat Trainee-ohjelman tavoitetilan kirkastamiseksi ja sudenkuoppien välttämiseksi. Työpajoissa irrottauduttiin hektisestä arjesta ja pysähdyttiin yhdessä miettimään työnantajamielikuvaa opiskelijoiden ja uransa alussa olevien harjoittelijoiden näkökulmasta. Työpajojen jälkeen ajatuksia jatkojalostettiin käytännön toimenpiteiksi ja Trainee-rekrytoinniksi yhteisen tahtotilan kiteydyttyä. Ilman taustatyötä Trainee-ohjelma ei välttämättä olisi mennyt niin mahtavasti, totesi Ilkan HRD-asiantuntija Piia Uusi-Kakkuri.

Ilkassa ihmiset osallistetaan yhdessä suunnittelemaan, jolloin erilaisiin hankkeisiin on helpompi lähteä mukaan ja sitoutua.

Työnantajamielikuvaa kehitetään koko henkilöstön kanssa

Trainee-ohjelma auttaa ihmisiä ymmärtämään jo uransa alkuvaiheessa, mitä kaikkea hienoa Ilkassa tehdään. Se on myös vastuullinen yhteiskunnallinen hanke nuorille osaajille, joilla ei ole vielä paljon työsuhteisiin vaadittavaa työkokemusta, mutta sitäkin enemmän intoa päästä alkuun koulutusta vastaavissa työtehtävissä.

Kun Ilkassa jotain tehdään, niin se tehdään kunnolla.

HRD-asiantuntija Piia Uusi-Kakkurin mielestä ulkopuolinen kouluttaja Trainee-ohjelmassa oli hyväksi.

Ohjelmaa esiteltiin ylpeänä, traineet olivat otettuja siitä, kuinka heidät vastaanotettiin ja kuinka paljon heihin on panostettiin.

Oli myös kiva irrottautua yhteisiin koulutuspäiviin saamaan uusia ajatuksia organisaatioon. Trainee-ohjelman koulutuspäiviin on voinut osallistua muitakin ilkkalaisia oman työtilanteensa ja mielenkiintonsa mukaan. Koulutuspäivien teemoina ovat olleet mm. asiakas- ja liiketoimintaymmärryksen syventäminen, arvostava työyhteisö, viestintä ja yhteistyö, palveluiden kehittäminen ketterästi, ajanhallinta ja oman työn tehokkuus. Iloinen asia on myös se, että yli puolet traineista jatkoi Ilkassa aluksi kesätöissä. Ja traineet itse saivat suunnitella seuraavan Trainee-ohjelman markkinoinnin!

Esihenkilön tärkeä ja vaativa rooli

Hektisessä työelämässä esihenkilöihin kohdistuu paljon odotuksia ja paineita. Esihenkilö joutuu väistämättä työyhteisössä monenlaisten ilmiöiden keskelle ja ohjaksiin joskus tahtomattaankin. Esihenkilöt tarvitsevat paitsi perehdytystä ja vertaistukea, niin joskus myös tukea ammattilaiselta osaamisen kehittämiseen. Esihenkilöt kaipaavat usein eniten tukea vuorovaikutukseen, ihmisten johtamiseen ja erilaisuuden arvostamiseen. Luotaimen Ilkalle toteuttamassa lähiesihenkilöiden koulutusohjelmassa keskitytäänkin näihin asioihin sekä mm. valmentavaan johtamiseen, suorituksen johtamiseen ja esihenkilötyötä koskevaan lainsäädäntöön.

On ihanaa, että esihenkilökoulutuksessa päästään nyt myös verkostoitumaan eri paikkakunnilla ja tutustumaan esihenkilöihin ja omaan vertaistukiryhmään eri liiketoiminnoissa. 

Yksilön näkökulmasta tärkeätä osaamisen kehittämisessä on myös työssäoppimisen mahdollistaminen. Esihenkilöiden yli vuoden kestävä koulutusohjelma nivoutuu lähipäivien välillä työssä oppimisen välitehtäviin – niihin, joita muutenkin esihenkilötyössä tulisi tehdä.

Piia Uusi-Kakkuri on kokenut HRD-asiantuntijan työn Ilkassa merkitykselliseksi myös siksi, että Ilkassa ymmärretään hyvin henkilöstön ja esihenkilöiden osaamisen kehittämisen merkitys strategialle.  

Myös epävarmoina aikoina tulee johtaa uudistumista – ja hyväksyä tietty keskeneräisyys, se, etteivät asiat muutosten keskellä tule aina valmiiksi. Se ei silti estä ketterästi kehittämästä tarpeiden mukaan. Ilkassa suunnitellaan realistisesti – ehkä siitä syystä osaamisen kehittämiseen ollaan myös sitouduttu.

Haasteellista Piian työssä HRD-asiantuntijana on joskus ollut löytää sisäisille asiakkaille ja esihenkilöille tiimeineen sopivia ja osuvia koulutuksia toivottaessa jotakin erityisen spesifiä – erityisesti, jos kyse on teknisistä täydennyskoulutuksista. Parasta ja palkitsevinta Piian työssä on ollut päästä hyödyntämään omia vahvuuksiaan ja se hersyvä huumori, joka Ilkassa kukkii.

Teksti: Eija Haapala

Kirjoittaja on henkilöstön ja työhyvinvoinnin johtamisen asiantuntija, YTK, ratkaisukeskeinen valmentaja, kokenut muutosjohtamisen, myynnin ja tiedolla johtamisen ammattilainen.

Eija työskentelee Luotaimessa niin hallinnossa, kuin esihenkilöiden ja johdon ratkaisukeskeisenä valmentajana ja ohjaajana https://luotain.net/palvelumme/esimiehen-tyonohjaus/

Eija valmentaa mm. liiketoiminnan ja myynnin kehittämisen ja johtamisen koulutuksissa sekä muutosvalmennuksissa: https://luotain.net/palvelumme/muutosvalmennus/ Esihenkilövalmennuksissa Eijan valmennussisältöjä ovat olleet mm. henkilöstöjohtaminen, muutoksen johtamisen lähtökohdat ja toimiminen muuttuvassa toimintaympäristössä: https://luotain.net/kurssit/esimieskoulutus/

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Arkisto