fbpx

Valmentajat

Marjo Rönkä

puh. 0503247713 | email: marjo.ronka-eiroskaa@luotain.net

Certified Business Coach, Strategiatyö konsultointi, Johdon ja esihenkilöiden valmentaja, Yrityskonsultti, Sote-erityisasiantuntija.

  • Sertifioitu Business Coach -yksilö ja ryhmämuotoinen coaching
  • Strategia asiantuntija -missiosta toimeenpanoon
  • Johdon ja henkilöstön valmentaja -valmentava ja tunneälykäs johtajuus, toimintakulttuuri, työyhteisö- ja strateginen työkykyjohtaminen
  • Yrityskonsultti -liiketoiminnan kasvu ja uudistaminen
  • Sote erityisasiantuntija-palvelut, toimintakulttuuri ja velvoitteet

Oma johtamiskokemus yli 30 vuoden ajalta. Sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen ja kehittämisen YAMK

Marjon erityisosaamisalueita ovat sosiaali- ja terveysalan laadun- ja riskienhallinnan vahvistaminen ja osaamisen, johtamisen ja esihenkilötyön sekä toimintakulttuurin uudistaminen.

Marjo on ollut mukana sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristön muutoksessa palveluntuottajien edustajana muun muassa erilaisten lakien ja säädösten valmisteluvaiheesta alkaen. Laaja yhteistyöverkosto päättäjiin, palveluntuottajiin ja viranomaisiin takaa viimeisimmän tiedon alan tulevista muutoksista.

Marjo on toteuttanut useita valmennuksia erityisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevista säädöksistä ja velvoitteista. Omavalvonnasta, riskienhallinnasta, asiakkaan/potilaan oikeusturvasta ja itsemääräämisoikeudesta sekä palvelun vaikuttavuudesta ja sen mittaamisesta. Marjolla on taustallaan myös itsellään pitkä käytännönkokemus ikäihmisten-, lasten-, vammaisten- ja kotihoidon- sekä päihde- ja mielenterveyspalveluista.

Vuodesta 2015 asti Marjo on valmentanut ja konsultoinut Luotain Consulting Oy:ssä eri toimialojen organisaatioiden johtoa ja henkilöstöä. Sekä julkisten että yksityisten organisaatioiden kanssa tehtävä työ on sisältänyt yksittäisiä valmennuspäiviä, tai pidempiä kehittämishankkeiden kokonaisuuksia. Johdon ja yrittäjien coaching-kokemus on saatu useiden kymmenien asiakkaiden kanssa toimiessa.

Marjo on tuottanut valmennus- ja konsultaatiopalveluja mm. seuraavista teemoista:

  • Johtamisen ja lähiesihenkilötyön valmennuksia valmentavan johtajuuden viitekehyksestä, sekä työhyvinvoinnin ja tunneälykkyyden teemasta.
  • Organisaation strategia- ja tavoitejohtaminen menestystekijöitä vahvistamalla -valmennuksia
  • Yksilö- ja ryhmäcoachingia ylemmälle johdolle ja lähiesihenkilöille
  • Liiketoiminnan kasvun ja uudistamisen konsultointeja
  • Laatu -laadunhallinta, seuranta ja laatujohtaminen, omavalvonta ja riskienhallinta