fbpx

Valmentajat

Marjo Rönkä

puh. 0503247713 | email: marjo.ronka-eiroskaa@luotain.net

Sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen ja kehittämisen YAMK, Sote erityisasiantuntija, Certified Business Coach, Strategiatyö konsultointi. Sotelainsäädäntö, sote- toimialan kehittäminen.

Marjon erityisosaamisaluetta ovat, sosiaali- ja terveysalan laadun- ja riskienhallinnan, osaamisen uudistamisen, johtamisen ja esihenkilötyön vahvistamisen sekä toimintakulttuurien uudistaminen.

Marjo on ollut mukana sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristön muutoksessa palveluntuottajien edustajana muun muassa erilaisten lakien ja säädösten valmisteluvaiheesta alkaen. Laaja yhteistyöverkosto päättäjiin, palveluntuottajiin ja viranomaisiin takaa viimeisimmän tiedon alan tulevista muutoksista.

Marjolla on erittäin vahva sosiaali- ja terveysalan laatuosaaminen ja kokemus sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden valmentamisesta ja sparraamisesta yli kahden vuosikymmenen ajalta.

Vuodesta 2015 asti Marjo on kouluttanut Luotain Consulting Oy:ssä kymmenien eri organisaatioidenjohtoa ja henkilöstöä sosiaali- ja terveysalalla joko hankekokonaisuuksina tai yksittäisinä valmennuspäivinä. Marjo on vetänyt myös useita yhteishankkeita sosiaali- ja terveysalan liiketoiminnan kehittämiseksi, mm. Uudistuvat palvelut sosiaali- ja terveysalalla ja kotihoitoyritysten liiketoimintamahdollisuuksiin sekä laadunhallintaan liittyviä valmennuksia ja projekteja. Marjo on Luotaimessa kouluttanut laajalti soteuudistukseen liittyen julkisen ja yksityisen puolen johtoa eri toimintasektorien muutokset huomioiden mutta myös Profession tuottamina koulutuksina 4 vuoden ajan.

Marjo on toteuttanut useita valmennuksia erityisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevista säädöksistä ja velvoitteista. Omavalvonnasta- riskienhallinnasta, asiakkaan/potilaan oikeusturvasta ja itsemääräämisoikeudesta sekä palvelun vaikuttavuudesta ja sen mittaamisesta.

Marjo on tuottanut valmennus- ja konsultaatiopalveluja mm. seuraavista teemoista:

  • Laatu-laadunhallinta, seuranta ja laatujohtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa
  • Johtamisen ja lähiesimiestyön valmennuksia valmentavan johtamisen viitekehyksestä sekä työhyvinvoinnin ja tunneälykkyyden teemasta.
  • Organisaation strategia ja tavoitejohtaminen menestystekijöitä vahvistamalla valmennuksia
  • Yksilö- ja ryhmä coaching ylemmälle johdolle ja lähiesihenkilöille
  • Liiketoiminnan kasvun ja uudistamisen konsultointeja

Marjolla on taustallaan myös itsellään pitkä käytännönkokemus ikäihmisten-, lasten-, vammaisten- ja kotihoidon- sekä päihde- ja mielenterveyspalveluista. Johtamiskokemusta yli 30 vuoden ajalta. Peruskoulutukseltaan Sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen ja kehittämisen YAMK.