Luottamus on inhimillisen kanssakäymisen ja toimivan vuorovaikutuksen elinehto.  Luottamus valaa ihmiseen uskoa omiin kykyihinsä, se luo uskoa siihen, että asiat järjestyy ja ongelmat, joita kohtaamme ovat ratkaistavissa. Epäluottamus taas kyseenalaistaa taidot,...

lue lisää