fbpx

Valmentajat

Juha Suhonen

puh. - | email: juha.suhonen-eiroskaa@luotain.net

Työyhteisösovittelija, työnohjaaja, työsuojelukonsultti, työyhteisövalmentaja ja työhyvinvointikorttikouluttaja.

Työnohjaajana olen toiminut esimiesten työnohjaajana, HR henkilöstön työnohjaajana, työyhteisötyönohjaajana ja ryhmätyönohjaajana.

Työyhteisösovitteluja olen tehnyt mm. sosiaali- ja terveysalalla, mm. Päijät-Sotessa kotiinvietävissä palveluissa sekä asumispalveluissa. Olen tehnyt työyhteisösovitteluja myös muilla toimialoilla, yksityisellä sektorilla. Työyhteisösovittelut ovat vaihdelleet koko työyhteisöä koskevista sovitteluista muutamaa henkilöä koskeviin työyhteisösovitteluihin.

Työsuojelun tehtävät ja työhyvinvointi ovat olleet työni keskiössä 12 vuotta. Olen ollut mukana monenlaisissa sotetoimialan kehittämisryhmissä, toimialueilla mm. kotiinvietävät palvelut, kuntoutus, asumispalvelut, hammashuolto, terveysasemat. Työhyvinvointikorttikouluttajana, jota hallinnoi TTK, olen toiminut jo kuuden vuoden ajan. Työyhteisövalmennuksia olen toteuttanut työsuojeluvaltuutettuna erilaisissa yksiköissä. Teemoina mm. työyhteisössä ja tiimissä toimiminen, vuorovaikutus, yhdessä tekeminen, työyhteisötaidot, työyhteisön keskinäinen arvostus sekä muutosten hallinta ja ymmärtäminen.

Ammatillinen taustani on hoitoalalta, jolla olen työskennellyt vuodesta 1998 alkaen mm. kirurgisella osastolla keskussairaalassa, sairaankuljetuksessa yksityisellä sektorilla, terveyskeskuksen ensiavussa ja kotiinvietävissä palveluissa.

Olen työssäni rauhallinen, kuunteleva, ratkaisuja etsivä ja ihmisiä tukeva heidän omien päämääriensä kanssa työskentelyssä. Olen kiinnostunut erilaista työelämän haasteista ja niiden ratkaisuista.

Olen tällä hetkellä työnohjaaja -koulutuksessa Sued Management Oy:ssä, pääkouluttajanani Marita Paunonen-Ilmonen. Työyhteisösovittelijaksi olen valmistunut Tampereen aikuiskoulutuskeskuksesta, pääkouluttajanani Timo Pehrman. Olen koulutukseltani myös työsuojelukonsultti ja työhyvinvointikorttikouluttaja.

Luotaimessa olen työskennellyt vuodesta 2021 lähtien.