fbpx

Valmentajat

Anne Kvist

puh. 0500992615 | email: anne.kvist-eiroskaa@luotain.net

Sotealan johtaminen ja kehittäminen, YAMK, Hytealan verkostojohtaminen, Työnohjaaja (Story), Sosionomi YAMK, Verkostokonsultti.

Työnohjauksen viitekehys on ratkaisukeskeinen ja dialoginen. Annella on Sosiaali- ja terveysalan johtamisen ja kehittämisen Sosionomi YAMK-koulutustausta ja Hyvinvointialan esihenkilö/päällikkö tausta.

Anne on peruskoulutukseltaan Sosionomi (YAMK), työnohjaajan ja verkostokonsultin tutkintojen lisäksi Anne on vuosikymmenien aikana käynyt lukuisia lisäkoulutuksia, kuten Aalto-Yliopiston Hyvinvointipalvelujen Verkostojohtaminen (45 op), THL:n Verkostokonsultti, Jyväskylän Yliopiston Avance-johtamiskoulutus ja Sitran Vaikuttavuusvalmentamo.

Anne omaa vuosikymmenien työkokemuksen sotealan monipuolisissa asiantuntija/esihenkilö/päällikkötehtävissä pääosin julkisella sektorilla, mutta myös yksityissektorilla.

Työkokemuksen kautta sote-kentän ajankohtaiset haasteet ovat Annelle tuttuja. Erityisesti Anne ymmärtää vammaispalvelujen ja -järjestöjen toimintakenttää, käytänteitä ja ilmiöitä. Verkostojen, työyhteisöjen sekä ihmisten johtamisen kysymykset kiinnostavat ja Anne pohtii niitä mielellään mm. vuorovaikutuksen ja rakenteiden näkökulmista.

Merkittävä osa Annen työkokemuksesta on karttunut vammaissektorilta ja hän on sekä työssä että vapaa-ajallaan toiminut aktiivisesti järjestötyössä ja luottamustehtävissä, kuten THL:n Vammaispalvelujen Käsikirjan toimitusneuvosto ja Polli, Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ry:ssä.

Anne on valmentanut asiantuntijoita, esihenkilöitä, työyhteisöjä ja verkostoja erilaisissa muutosprosesseissa laajalti.

Annen mielestä tärkeintä työssään on saada ihmisten paras potentiaali käyttöön! Anne onkin saanut palautetta ihmiskeskeisestä, arvostavasta ja jämäkän empaattisesta työ- ja valmentamisotteesta.