fbpx

Valmentajat

Tomi Kaasinen

puh. | email: tomi.kaasinen-eiroskaa@luotain.net

HTM, työnohjaaja, työyhteisösovittelija, sosiaali- ja terveysalan moniammatillinen johtamiskoulutus, ammatillinen opettaja, fysioterapeutti, HHJ (Hyväksytty hallituksen jäsen), HHJ -puheenjohtaja.

Minulla on noin 20 vuoden johtamiskokemus sosiaali- ja terveydenhuollosta, kaikkiaan olen työskennellyt sosiaali- ja terveydenhuollossa erilaisissa tehtävissä noin 30 vuotta.

Olen myös hallitustyön ammattilainen, olen toiminut useissa hallituksissa sekä puheenjohtajana että hallituksen jäsenenä. Minulla on vankka kokemus organisaatioiden kehittämisestä, strategiatyöskentelystä sekä henkilöstön kehittämisestä. Erityinen mielenkiinnon kohde on organisaatioiden kehittyminen muuttuvassa toimintaympäristössä.

Olen valmistunut hallintotieteen maisteriksi Vaasan yliopistosta vuonna 2001, pääaineinani sosiaali- ja terveyshallinto ja laajana sivuaineena julkisoikeus. Hallintotieteen opiskelut herättivät yhä jatkuvan kiinnostuksen organisaatioiden toimintaan, erityisesti olen kiinnostunut organisaatioiden tärkeimmästä resurssista, eli ihmisestä ja hänen toimintaansa vaikuttavista seikoista. Tärkeitä kysymyksiä ovat, miten työntekijät saadaan onnistumaan ja jaksamaan työssään, ja miten heitä voidaan parhaiten tukea kehittymään työssään.

Työhistoriani koostuu noin 30 vuoden ajalta erilaista tehtävistä sosiaali- ja terveydenhuollossa, joista noin 20 vuotta olen toiminut johtotehtävissä. Olen opiskellut työ ohessa ammatilliseksi opettajaksi, työnohjaajaksi ja viimeisimpänä työyhteisösovittelijaksi.

Olen toiminut lukuisissa luottamustehtävissä sekä julkisissa että yksityisissä organisaatioissa. Luottamustehtävät ovat olleet pääasiassa hallituksen jäsenyyksiä sekä asiantuntijan tehtäviä erilaisissa toimikunnissa.

Minulle on tullut työhistoriani aikana tutuksi myös kolmannen sektorin toiminta sekä erityisryhmille suunnattu palvelutoiminta.