fbpx

Osaamista osaamiskartoituksen pohjalta

touko 3, 2023 | Blogi

Osaamiskartoitus tuottaa havainnollista tietoa organisaation osaamistarpeista ja kehittämiskohteista. Kartoituksen pohjalta suunnitellut työnohjaus-, valmennus- ja muut asiantuntijapalvelut auttavat kehittämään henkilöstön osaamista vastaamaan organisaation strategiaa.

Uuden strategian tuominen osaksi organisaation toimintaa vaatii esihenkilöiltä osaavaa muutosjohtamista ja henkilöstöltä uusien taitojen omaksumista. Strategiset muutokset luovat organisaatioon uudenlaisia osaamistarpeita.

”Uuden strategiamme myötä halusimme selvittää, millaista henkilöstömme nykyinen osaaminen on ja millaista osaamista tarvitsemme tulevaisuudessa henkilökohtaisella tasolla, palvelualuetasolla ja organisaatiotasolla”, sanoo OAJ:n kehitysjohtaja Jari Cavernelis.

OAJ:ssa osaamista, osaamistarpeita ja mahdollisia osaamisvajeita lähdettiin selvittämään osaamiskartoituksella syksyllä 2021. Kartoituksen tulokset saatiin käyttöön jo joulukuussa. Osaamiskartoitus on työkalu, jolla selvitetään vastaako henkilöstön osaaminen organisaation strategisia tarpeita. Kartoituksen tavoitteena on auttaa organisaatiota menestymään tunnistamalla henkilöstön tiedot, taidot, asenteet ja motivaatiotekijät.

Parasta mahdollista palvelua kahden asiantuntijayrityksen yhteistyönä

OAJ valitsi osaamiskartoituksen yhteistyökumppaneiksi Luotain Consulting Oy:n ja C&Q Systems Oy:n. Kahden asiantuntijayrityksen yhteistyönä tuottamassa palvelussa yhdistyvät C&Q Systemsin vahva ohjelmisto-osaaminen ja Luotaimen vankka asiantuntemus työelämän kehittämisessä.

Luotaimen toimitusjohtaja Pia Vilanen ja C&Q Systemsin toimitusjohtaja Taina Hanhinen aloittivat yhteistyön jo vuonna 2021. Saumattoman yhteistyön tavoitteena on tarjota asiakkaille parasta mahdollista palvelua.

C&Q Systems tuottaa laajasti ohjelmistoja työelämän ja henkilöstöhallinnon tarpeisiin. C&Q Osaamiskartoitus on selainpohjaisella ohjelmistolla tehtävä ja organisaation tarpeiden mukaisesti räätälöity työkalu henkilöstön osaamisen kartoittamiseen. Ohjelmistolla voidaan toteuttaa myös mm. organisaation muutosvalmiuden mittauksia.

”C&Q tarjoaa mittarit ja kartoitusvälineet, joiden avulla kehittämistarpeet avautuvat havainnollisesti. Olemme kehittäneet ohjelmistojamme jo kahden vuosikymmenen ajan käyttäjäystävällisiksi ja pitkälle automatisoiduiksi”, kertoo Hanhinen.

Vuonna 2007 perustettu Luotain Consulting tarjoaa asiantuntijapalveluja työelämän kehittämiseen. Luotain auttaa organisaatioita työstämään strategiaansa sekä kehittämään johtamista ja henkilöstön osaamista.

”Luotaimen missiona on lisätä arvostusta työelämään. Luotain auttaa organisaatioita työstämään strategiaansa sekä kehittämään johtamista ja henkilöstön osaamista. Osaamisvaateet johdetaan strategiasta. Osaamista johtamalla strategia saadaan vietyä onnistuneesti organisaation arkeen”, kertoo Vilanen.

Luotain tuottaa työnohjaus-, valmennus- ja koulutuspalveluja koko Suomen alueella kaiken kokoisille yrityksille ja julkiselle sektorille pitkäaikaisena organisaation kumppanina tai tukena asiakkaan yksittäisissä tarpeissa.

”C&Q:n monipuolisen kartoitustyökalun tuottaman tiedon avulla me suunnittelemme ja räätälöimme valmennuspalvelut vastaamaan asiakasorganisaation strategisia tavoitteita. Painopiste on tulevaisuuden tarpeiden ennakoimisessa. Näin henkilöstö on osaavaa, motivoitunutta ja sitoutunutta, ja johtaminen tukee työskentelyä ja työhyvinvointia”, summaa Vilanen.

Tulokset havainnollistavat kehittämistarpeita

”Osaamiskartoituksen suunnittelu alkaa selvittämällä asiakkaat tarpeet. Suunnittelemme kartoitettavat osaamisen osa-alueet keskustellen organisaation johdon kanssa ja avaamme heille prosessin kulun. Osaamiskartoituksesta saadaan paras mahdollinen hyöty sitouttamalla henkilöstö prosessiin. OAJ sitoutti henkilöstönsä prosessiin todella hyvin”, kertoo Luotaimen valmentaja Pauliina Vallin.

Osaamiskartoitusta valmisteltaessa luodaan oma kysely jokaiselle kartoitettavalle työroolille. C&Q:n tietokannasta voidaan tarpeen mukaan tarjota pohjat työroolien osaamisprofiileihin. Työntekijöiden täytettyä kartoituksen Luotaimen asiantuntijat analysoivat tulokset ja raportoivat ne asiakkaalle.

”Raportointi tehdään asiakasta parhaiten palvelevalla tavalla. OAJ:lle tuotimme vastausten pohjalta jokaisen työntekijän henkilökohtaiset osaamiskortit sekä raportoimme osaamisesta tiimeittäin, palvelualueittain ja organisaatiotasolla”, Vallin sanoo.

”Osaamiskartoituksen työkalu oli hyvin käyttäjäystävällinen. Tulosten merkitysten arviointi on ollut esihenkilöille ja johdolle motivoivaa ja kiinnostavaa. Olemme tunnistaneet keskeisimmät lyhyen tähtäimen osaamisvajeet, joiden ratkaisemiseksi käynnistämme täydennyskoulutusohjelman”, Cavernelis kertoo.

Lisäksi OAJ hyödyntää tuloksia pidemmällä tähtäimellä henkilöstön osaamis- ja kehittämissuunnitelman laatimisessa. Suunnitelmaan sisällytetään eläköitymisten vaikutukset osaamistarpeisiin ja osaamisvajeiden mukaisesti kohdennetut rekrytoinnit.

”Luotain ja C&Q toimittivat tulosraportit ja työntekijöiden henkilökohtaiset osaamiskortit helposti tulkittavassa muodossa. Esihenkilöt voivat hyödyntää osaamiskortteja apuvälineinä henkilökohtaisissa keskusteluissa tiimin jäsenten kanssa”, Cavernelis sanoo.

Keskusteluissa esihenkilö ja työntekijä tunnistavat yhdessä työntekijän vahvuudet ja kehittämiskohteet. Tiimeittäin muodostetut osaamismatriisit helpottavat mm. piilo-osaamisen näkyväksi tekemistä ja hyödyntämistä, osaamisen kehittämistä ja koulutusmahdollisuuksien kohdentamista oikein.

Lisätietoa:

www.cqsystems.fi/palvelut/osaamiskartoitus/

www.luotain.net

Teksti: Merja Maukonen.

Artikkeli on julkaistu HR-viestissä 1/2022.

Osaamiskartoitus palvelumme:  https://luotain.net/palvelumme/osaamiskartoitukset/

Osaamiskartoitus voi olla osa muutoksen johtamista: https://luotain.net/palvelumme/muutosvalmennus/

OAJ:n osaamiskartoituksessa mukana ollut valmentajamme Pauliina: https://luotain.net/person/pauliina-vallin/

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Arkisto