fbpx

Merkityksellistä ja arvokasta työtä

loka 18, 2023 | Blogi

Jokainen meistä haluaa tehdä merkityksellistä työtä. Tietoisuus oman työn merkityksestä niin työyhteisönä kuin yksilöinäkin on vahvan kulttuurin perusta. Merkityksen johtaminen on keskeisen tärkeää. Erittäin tärkeää on myös ymmärrys, että merkityksiä rakennetaan yhdessä puheella. Siksi on tärkeää reflektoida omaa toimintaa ja puhetta. Näenkö mahdollisuuksia, arvokasta, onnistumisia ja kannustanko myös toisia kehittämiseen? Vikojen löytäminen on helppoa, mutta mitä voisin ehdottaa, jotta tämä tehtäisiin paremmin.

Tiedämme tutkimusten perusteella, että vaikutusmahdollisuudet lisäävät sitoutumista. Kun saa vaikuttaa, työ tuntuu merkityksellisemmälle ja lisää halukkuutta kantaa vastuuta. Positiivinen kierre saa ihmisen kasvamaan tehtävässään ja olemassa oleva potentiaali tulee enemmän käyttöön otetuksi ja tuottaa mielihyvää.

Parhaimmillaan johtaminen tukee sisäistä motivaatiota, antaa työntekijöiden omalle ajattelulle ja toiminnalle tilaa, osallistaa ja sitouttaa – annetaan tilaa keskustelulle, kuuntelulle, hyvien kysymysten tekemiselle ja arvostavalle palautteelle. Johtamisen tehtävä on palvella organisaation tavoitteita. Organisaatiot, joiden työntekijät ovat sitoutuneita, välttävät jatkuvaan vaihtuvuuteen ja poissaoloihin liittyvät lisäkustannukset ja todennäköisesti saavat aikaan paitsi laadukasta ja tehokasta työtä, myös mielekkäältä tuntuvaa työtä, jota asiakkaat arvostavat. Kyvykkyyden ja pystyvyyden kokemus on työn laadun ja tuloksellisuuden näkökulmasta erityisen tärkeä. Kun ihminen löytää ratkaisuja omiin ongelmiinsa, itseluottamus kasvaa. On todennettu, että positiivisena ihminen oppii paremmin. Hänellä on siis mahdollisuus suoriutua työtehtävistään paremmin. Myönteinen ihminen näkee laajemmin myös kokonaisuudet ja on luovempi. Hän uskoo mahdollisuuksiin, on sinnikäs kaiken keskeneräisyydenkin keskellä ja on kyvykäs loikkaamaan uuteen.

Merkityksellisyyttä voidaan myös murentaa puheella. On tärkeää, että puhutaan muutokseen liittyvistä huolista ja haastavista tunteista, keskeneräisyyteen liittyvistä ongelmista ja ratkotaan niitä yhdessä. Mutta on myös tärkeää antaa tilaa puheelle, jolla tuetaan merkityksen rakentamista. Erinomainen valmentava esihenkilö tunnistaa osaamista ja vahvuuksia, kannustaa ratkaisemaan ongelmia, osallistaa ja antaa mahdollisuuksia vaikuttaa, mutta myös johtaa merkitystä ja auttaa näkemään yhteisen päämäärän.
Vaikka esihenkilön tehtävä on erittäin tärkeä, jokaisen työyhteisön jäsenen panos myönteisen organisaatiokulttuurin rakentumisessa on merkittävä. Sillanrakentajia tarvitaan, tarvitaan uskoa mahdollisuuksiin ja uskoa tulevaisuuteen, mahdollisuus-puhetta. Yhdessä pystymme minkälaiseen muutokseen tahansa.

Merkityksen kokemus elämässä on inhimillinen perustarve. Jokainen meistä yrittää ymmärtää itsensä osana suurempaa kokonaisuutta. Minkälaisessa kokonaisuudessa haluaa olla mukana? Mikä on oman organisaationi olemassaolon tarkoitus? Mitä merkityksellistä me teemme ja saamme aikaan yhdessä? Mitä merkitsee se, mitä teen? Tätä tarinaa rakennamme puheella ja teoilla yhdessä, joka päivä.

Lue koko työnohjaus ja coaching 2023 lehti täältä

Pia

Kirjoittaja:

Pia Vilanen,
Toimitusjohtaja
Johdon työnohjaaja
MasterCSLE®
Kriisityönohjaaja CCS®
TyönohjaajaSTOry
Sertifioitu Business Coach/johdon valmentaja
Luotain Consulting Oy

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Arkisto