fbpx

Arvostava työyhteisö merellä

tammi 9, 2013 | Blogi

CASE: Arvostava työyhteisö merellä

Arvostava työyhteisö merellä

TYKS:in aikuisten teho-osasto 950:n työn ja työyhteisön kehittäminen on ollut systemaattista ja vuonna 2012 vuorossa oli vuorovaikutuksen kehittäminen ja arvostavan toimintakulttuurin tukeminen. Ko. tarpeiden pohjalta Luotain räätälöi TYKS:in aikuisten teho-osaston noin 160 työntekijälle Tyhy-päivät, jonka teemana oli Arvostava Työyhteisö.

Jotta teho-osaston toiminta saatiin turvattua, osastonhoitaja Tapio Korhonen organisoi yhdeksän kuukauden jaksolle neljä valmennuspäivää, joihin osallistui kerralla noin 40 työntekijää. Tyhy-päivissä oli mukana sairaanhoitajia, lääkintävahtimestareita ja osastosihteereitä.

Henkilökunnan toivomuksesta Tyhy-päivät järjestettiin merellä risteilynä Ahvenanmaalle. Päivät alkoivat reippaasti aamulla kahvilla ja hedelmillä, jonka jälkeen ryhmissä pohdittiin minkälainen Arvostava työyhteisö – on käytännössä? Teho-osastolla arvostavan työkulttuurin todettiin näkyvän havainnoissa, joita ulkopuolinen voi osastolle tullessaan tehdä. Siellä muun muassa tervehditään, annetaan informaatiota, luodaan rauhallinen tunnelma ja potilasta arvostava ympäristö.  Arvostus näkyy erilaisina tekoina. Se näkyy omaisten huomioimisena, työkaverin pyyteettömänä auttamisena ja tapana puhua. Hyviä käytöstapoja pidettiin tärkeinä. Toisen arvostusta löydettiin myös tavasta ohjata kolleegaa rakentavasti ja kiittää kun siihen on aihetta.

Tyhy-päivien tavoitteisiin kuului vuorovaikutustaitojen kehittäminen. Teho-osaston henkilökunta on jatkuvasti tekemisissä mm. omaisten kanssa, muiden osastojen työntekijöiden kanssa, laboratorion, röntgenin ja leikkaussalin henkilökunnan kanssa. Ja tietysti toinen toistensa kanssa. Teho-osastolla työskentelyssä on ensiarvoisen tärkeää, että vuorovaikutus sujuu kitkattomasti.

Workshop:ssa ”Erilaiset ihmistyypit ja luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen luominen” lähdimme tutkimaan erilaisia tapoja
vuorovaikuttaa. Jokainen määritti aluksi oman vuorovaikutustyyppinsä, jonka pohjalta keskustelimme yhteisen kielen löytämisen merkityksestä ja vastaanottajan näkökulman huomioivasta viestinnästä. Vaikka keskustelimme myös turhauttavasta käyttäytymisestä, oli hienoa kuulla miten paljon TYKSiläiset arvostivat erilaisten kollegoiden vahvuuksia. Työntekijät pitivät myös tärkeänä mahdollisuutta olla omia itsejään työpaikalla ja tulla arvostetuiksi juuri sellaisina kuin ovat.

”Arvostava vuorovaikutus ja haastavat vuorovaikutustilanteet” –workshopissa  pohdimme osallistujien kanssa heidän työnsä näkökulmasta, minkälaisia haastavia vuorovaikutustilanteita he kohtaavat ja miten niissä olisi hyvä toimia? Pohdimme yhdessä minkälaista on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen viestintä, myönteisyyden voima ja ammatillisen ja yksityisen vuorovaikutuksen ero?

Työn ilo ja hyvä työilmapiiri vaikuttaa paljon työssä jaksamiseen ja vaikuttaa vääjäämättä myös potilaan tai asiakkaan kohtaamiseen. Workshopissa: ”Hyvä työilmapiiri – avain työniloon” etsimme, ja löysimmekin, työnilon lähteitä teho-osastolla. Keskustelimme jokaisen panostuksesta työilmapiiriin ja valinnan vastuusta.

Ahkeran työskentelyn ohella henkilökunta pääsi ansaitusti nauttimaan myös pitkästä buffet-ateriasta, merimaisemasta ja työkavereiden kanssa seurustelusta.

Itseeni valmentajana teki vaikutuksen teho-osaston henkilökunnan upea motivaatio kehittää työyhteisöään. Osallistujien itsensä ja omien pohdintojensa peliin laittaminen tekevät valmennuksesta onnistuneen.  Myös henkilökunnan palautteet valmennuksesta olivat erittäin hyvät. Eräässä palautteessa osallistuja kirjoitti, että myönteisyyden, yhteisyyden ja jakamisen kokemukset pitkin päivää olivat olleet tärkeä kokemus työyhteisöstä.

Valmennettavien kommentteja liittyen valmennukseen:

–          Olemme erilaisia, siitä pitää tehdä voimavara!

–          Arvosta toista, ymmärrä toista, auta toista

–          Kolme kovaa meillä: arvostus, ammattitaito, yhteistyö

–          Yhdessä tekeminen toisten erilaisuus huomioon ottaen

–          Antoi rohkeutta antaa palautetta

–          Voit itse vaikuttaa työilmapiiriin

–          Positiivisten asioiden etsiminen työyhteisöstä ja niiden hyödyntäminen

–          Omat valinnat ratkaisevat

Siina Vättö, Arvostava Työyhteisö™ -valmentaja, työnohjaaja, YTM

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Arkisto