fbpx

Työyhteisö- ja esimiestaidot vahvistuvat valmennuksessa

marras 16, 2021 | Blogi, Yleinen

Luotain Consulting valmensi Kuusiolinnan Terveyden esimiehet ja koko henkilökunnan (800 henkilöä). ’Työyhteisö- ja esimiesvalmennuksilla haimme uusia näkökulmia ja oivalluksia työn arkeen. Esimiestyön osalta halusimme esimiehille uusia työkaluja selkiyttämään päivittäisjohtamista omissa yksiköissään. Henkilöstövalmennuksen tavoitteeksi yksikkötasolla asetimme oman perustehtävän kirkastamisen ja oman tehtävän näkemisen osana kokonaisuutta. Henkilöstön sitouttaminen työhön on myös keskeisessä asemassa valmennuksissa. Tässä valmennuksessa halusimme kehittää ja vahvistaa työntekijän työyhteisötaitoja. Kaiken kaikkiaan ylätasolla valmennuksien tavoitteena oli hyvän työilmapiirin ylläpitäminen ja edelleen kehittäminen uudistuvien käytänteiden kautta.’ Kertoi Kuusiolinnan toimitusjohtaja Tero Järvinen. 

Kysyttäessä, kuinka tärkeitä nykyään vaadittavat työyhteisötaidot, kuten yhteistyökyky ja oman itsensä johtaminen olivat heille sotealalla, hän vastasi näiden taitojen olevan tärkeitä osaamisen ominaisuuksia sekä esimiehillä että työntekijöillä erityisesti henkilöstövaltaisella sote-alalla. Muutos on jatkuvaa ja sen hallinnassa tarvitaan yhteistyötä, tilanteen hallintaa ja nopeaa reagointia muuttuviin tilanteisiin. Näin ollen itsensä johtaminen ja omien vahvuuksien sekä haasteiden ja kehittämistarpeiden tunnistaminen on erittäin tärkeää.


Kuusiolinnan esimiehet ovat varsin sitoutuneita. Esimiestyössä tärkeintä toimitusjohtajan mielestä oli työhön ja omaan yksikköön/organisaatioon sitoutuminen ja halu jatkuvaan
kehitykseen. Tärkeimpiä piirteitä esimiestyössä ovat myös hyvä arjen johtaminen, luotettavuus ja selkeä vuorovaikutus omien työntekijöiden ja yhteistyötahojen kanssa.

On selvää, että lähijohtaminen vaikuttaa merkittävästi yksikön tuloksiin ja työhyvinvointiin, joka edelleen vaikuttaa myös asiakastyytyväisyyteen. Esimies ei kuitenkaan yksin voi tehdä työyhteisöstä parempaa, vaan siihen tarvitaan koko henkilöstön tahtotila. Erityisesti esimiehen tekemä työ resurssien oikeassa kohdentamisessa lisää laatua ja vaikuttaa asiakaskokemuksiin.

Vaikka uusien työntekijöiden rekrytointia on keskitetty, ovat esimiehet edelleen keskeisessä roolissa rekrytoinnissa. Esimiehen antama kuva työyksiköstään antaa uudelle henkilölle kuvan meistä työnantajana, jolloin hyvien esimiestaitojen ilmitulo näissä kohtaamisissa on erityisen tärkeää, kommentoi toimitusjohtaja.


Valmennuksissa käsiteltiin mm. perustehtävään keskittymistä, myönteistä toimintakulttuuria, hyvää työilmapiiriä, työhyvinvointia, palautumista, erilaisia ihmisiä työyhteisön jäseninä, hyviä vuorovaikutustaitoja ja palautetta. Valmennusten aiheita olivat lisäksi muutoksessa pärjääminen, vaikeisiin asioihin puuttuminen, oma ajankäyttö ja henkilöstön tukeminen. Palautteiden mukaan sekä työyhteisö- että esimiehet olivat valmennukseen tyytyväisiä ja koronakevään haasteista huolimatta valmennukset saatiin toteutettua suunnitellusti etävalmennusta ja lähityöskentelyä yhdistelemällä Pihlajalinnan HR-asiantuntija Heidi Vaittinen totesi.

https://luotain.net/palvelumme/tyoyhteisovalmennus/

https://luotain.net/palvelumme/johtamisen-ja-esimiestyon-kehittaminen/

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Arkisto