fbpx

Työn merkityksellisyys

kesä 12, 2019 | Blogi

Kannattaako työn merkityksellisyyttä johtaa?

Tutkimukset osoittavat, että kokemus työn merkityksellisyydestä lisää työtehokkuutta ja sitoutumista. Tämän lisäksi myös yleinen työtyytyväisyys ja työpaikalla tapahtuva vapaaehtoisuus on tällöin korkeammalla tasolla. Merkityksellisiä tuloksia huomioitavaksi omaan johtamiseen, vai mitä.

Mutta miten merkityksellisyyden kokemukseen voi vaikuttaa?

Kaikki työt eivät aina välttämättä tarjoa vahvoja elementtejä merkityksellisyyden kokemiseen. Vai edustaako tämä ajatus tietämättömyyttä siitä, mistä merkityksellisyyden tunne työhön voi syntyä?  Uskallan väittää, että työntekijät voivat kokea työnsä merkitykselliseksi, kun sitä johdetaan.

Ensimmäinen pointti merkitykselliseen työhön

Jos ette tiedä miksi yrityksenne on olemassa, kuinka sen voi tietää kukaan muukaan, esimerkiksi potentiaaliset työntekijät, asiakkaat tai yhteistyökumppanit? Tarvitsemme oman olemassaolon tarkoituksen löytäneitä organisaatioita, koska sytyttävällä MISSIOLLA rakennetaan merkityksellisyyttä strategiselta tasolta operatiiviseen esimiestyöhön saakka. Jos organisaation olemassaololla nähdään olevan myös yhteiskunnallista merkitystä, sillä lienee erittäin vahva vaikutus ihmisten innostumiseen työtehtävästä riippumatta olettaen, että missio kytkeytyy yksilöiden omaan arvomaailmaan.

Toinen pointti merkitykselliseen työhön

Uusi sukupolvi erilaisissa ammateissa ajattelee toisin. Ehkä isoin muutos näkyy identiteetin muodostumisessa. Se ei kehity enää työstä, vaan työn tulee tukea muuta kautta syntynyttä identiteettiä. Työpaikan ARVOJEN tulee sopia yhteen yksilön omien henkilökohtaisten arvojen kanssa. Organisaatiot kilpailevat työn merkityksellisyydestä verrattuna muihin elämänalueisiin. Yhteisen arvokeskustelun ja arvojen syvällisen sanoittamisen avulla kirkastetaan organisaatiolle arvot, jotka koetaan houkutteleviksi ja jotka vahvistavat kokemusta työn merkityksellisyydestä.

Kolmas pointti merkitykselliseen työhön                                                                                                   

Yhteinen päämäärä on ensimmäinen edellytys merkityksellisyyden ja onnistumisen kokemiseen. VISION tehtävänä toimia innostavana tavoitteena koko organisaatiolle tehtäväkuvista riippumatta. Visio onkin arkijohtamisen peruskivi. Sen avulla pyritään luomaan jokaiselle työntekijälle kuva halutusta tulevaisuudesta. Onkin hyvä pohtia, millainen tarina palvelee koko organisaation merkityksellisyyden kokemista. Miten strategia koetaan henkilöstön arjessa, miten yhteisen vision saavuttamista seurataan? Lähtökohtana on mitattavuus. Kun organisaatiolla on yhteinen päämäärä ja työntekijällä osallisuuden kokemus yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa, hän pystyy tunnistamaan oman työnsä arvon.

Merja Talkio-Vilanen, Johtamisvalmennukset ja strategiatyö, Luotain Consulting Oy

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Arkisto