fbpx

Työ sujumaan poikkeusoloissakin

huhti 24, 2020 | Blogi

Luotain auttaa kehittämään työtä ja ihmisiä. Poikkeusolot vaativat meiltä kaikilta nyt paljon. Meilläkin työ loppui liki tyystin, johto katkaisi oman palkanmaksunsa ja yt-neuvottelut aloitettiin korona-viruksen myötä. Omia valmentajia ja työnohjaajiamme on pyritty tukemaan parhaamme mukaan.

Luovuttamisen tai lomauttamisten sijaan Luotain lähti nopeassa tahdissa kehittämään uusia palveluja ja omien valmentajien ja työnohjaajien digiosaamista. Liki päivittäin reenataan mm. ICT osaajien johdolla eri etäpalveluiden edistynyttä käyttöä, jotta saadaan työnohjaukset, coachingit, koulutukset ja valmennukset sujumaan. Oppimisympäristöihin viedään nyt kiivaasti sisältöjä, joita kehitetään pedagogisesti toimiviksi kokonaisuuksiksi. Suomenkieliset verkkokurssit: Oman työajan hallinta ja Mindfulness 8 viikkoa verkkokurssit julkaistaan ensi viikolla.  Voi sanoa, että kehittämistyötä tehdään 24/7 jotta palvelumme soveltuvat myös poikkeusoloihin.

Pikkuhiljalleen asiakkaamme ovat alkaneet ottaa omakseen myös etänä tarjottavia palveluita. Esimerkiksi työnohjauspalveluiden merkitys työssäjaksamisen tukemiseksi erittäin kuormittavissa ammateissa ja tilanteissa on nyt todella suuri.  Myös esimiehet ja yrittäjät ovat erittäin kovassa paineessa. Toisaalta asiakkaamme ovat huomanneet. että esimerkiksi etänä järjestettävä työhyvinvointiluento toimiikin hyvin ja sen avulla voi tukea henkilöstöä ja osoittaa, että välittää. Osaamisemme ja palveluasenteemme ovat edelleen erittäin hyviä -nyt ne on vain paketoitu hieman eri tavalla.

Katso alta esimerkkejä kehittämistämme uusista palveluista. Olisiko joku palvelu sellainen, joka auttaisi myös sinun henkilöstöäsi selviämään kriisistä paremmin ja/tai saisi työn sujumaan.

Etätyökalujen joustava käyttö  -valmennus henkilöstölle

Valmennuksen laajuus: Kesto: 3-4 h paikan päällä yrityksessä tai etävalmennuksena. Sisältö räätälöidään organisaation tarpeisiin sopivaksi

Valmennuskokonaisuudessa henkilöstö ja johto saavat konkreettista apua etätyöskentelyn käytännön järjestelyihin. Työkaluna Teams .
Koulutuksesta voidaan tehdä tallenne, joka on myös niiden työntekijöiden käytössä, jotka eivät päässeet paikalle. Näin materiaaliin voi palata myös myöhemmin.
Mahdollisuus myös ostaa henkilöstön käyttöön ICT tukea kustannustehokkaaseen hintaan, jotta etätyö saadaan joustavasti onnistumaan.

Valmennukset sisältö:
– Etätyöskentelyn valmistelu
– Apua ja vinkkejä laitehankintaan
– Tarvittavien ohjelmistojen opastettu asennus
– Etäkokouksen luominen, järjestäminen ja liittyminen
– Etäkokouksessa toimiminen ja vinkit hyviin käytäntöihin
– Teamsin käyttäminen myös yrityksen muussa viestinnässä
– Tiedonhallinta (pilvipalvelut)
– Muut tarpeelliset asiat

Koulutushankinnan yhteyteen voi tilata myös etätyöhön valmentavan osuuden. Siinä käsitellään yhteisöllisyyden säilyttämiseen liittyvät ratkaisut ja tehokkaaseen työhön ja työstä palautumiseen liittyvät vinkit. Ko. valmennuksen laajuus on 2-3h. Valmennuksessa harjoitellaan tehokkaasti ja käytännössä etätyökalujen joustavaa käyttöä kouluttajan tuella.

Tarvittava kalusto
Etätyöhön tarvitaan pääosin vain läppäri ja toimiva internetyhteys. Teams on käytetyin maksuton sovellus tapaamisiin. Sen perustoiminnot eivät ole maksullisia.
Valmennukseen voidaan sisällyttää Teams-systeemin käyttöönotto ja käyttöopastus (ilmainen versio tai maksullinen versio). Myös pilvipalveluiden peruskäytön sisällyttäminen valmennukseen on mahdollista. Asiakkaan valinta: Google Drive, Microsoft OneDrive, Dropbox (voi myös olla jokin muu, josta sovittava erikseen).

Valmentaja: Markus Pusa, tietoliikenneinsinööri, ICT asiantuntija, Luotaimen koulutuskoordinaattori
Tilaa tai kysy lisää: [email protected], 0400-419865

 

Etätyönohjaus /-coaching

Esimiesten- ja johdon työnohjaus- ja coaching 

Erityisesti esimiehet ovat kovilla, kun poikkeustilanne jatkuu kuukausia. Esimiehen tehtävänä on tukea ja rauhoittaa muuta henkilöstöä, organisoida työtä ja ratkaista konkreettisia haasteita. Kuka kuuntelee ja tukee häntä?

Yrittäjän coaching

Coachingissa saat tukea yrittäjänä toimimiseen sekä oman liiketoimintasi kehittämiseen ja Korona-viruksen aiheuttamasta häiriötilanteesta selviämiseen. Coach auttaa sinua ottamaan käyttöön oman potentiaalisi, tarttumaan toimeen ja onnistumaan korona-viruksen aiheuttaman haasteen minimoimiseksi yrittäjäurallasi. Ohjauksessa yrittäjä saa tukea, mahdollisuuden purkaa kokemustaan ja vinkkejä oman hyvinvointinsa lisäämiseksi. Yrittäjien coaching prosesseja tuottavat liiketoiminnan kehittämisen ammattilaiset, jotka ovat taustaltaan myös itse yrittäjiä. Tehtävään valitut henkilöt ovat koulutettuja coacheja ja johdon työnohjaajia.

Työyhteisöjen työnohjaus ja coaching

Poikkeustilanne aiheuttaa haasteita monessa eri työyhteisössä. Yksittäiset työntekijät saattavat olla todella kuormittuneita ja työyhteisöön kaivataan yhteistyöhenkeä ja työkäytänteiden hiomista. Etätyö saattaa aiheuttaa haasteita ja moni asia turhauttaa. Työnohjaus ja coaching auttaa ehkäisemään sairaslomia ja kehittämään työtä yhdessä. Lyhyen tähtäimen ja pitkän tähtäimen tavoitteita asetetaan yhteistyössä osallistujan ja ryhmän kanssa yhteistyössä.  Ohjauksessa saadaan oivalluksia ja ideoita, opetellaan johdonmukaisesti rajaamaan ja kohdentamaan mm. energiaa, ajankäyttöä ja tekemistä oikein ja ennen kaikkea saadaan tukea ja kannustusta. Työnohjaus ja coaching tukee osallistujan ammatillista kasvua ja hyvinvointia.

Työnohjaus- ja coaching käytännössä:
Ohjausistunnot kestävät 1,5 tuntia/kerta ja ne pidetään 2-4 viikon välein Luotaimen etätyökalun välityksellä. Luotaimen etätyökaluja voi käyttää millä tahansa päätelaitteella (puhelin, padi tai tietokone) ja käyttö on helppoa. Mitään erillisiä asennuksia ei tarvita. Tapaamisia erikseen sovittava määrä. Tapaamisten aikataulu sovitaan yhdessä ryhmän kesken.
Coachingin ja työnohjauksen tarkemmat tavoitteet asetetaan yhteistyössä osallistujan ja ohjaajan kanssa yhteistyössä. Ohjaaja auttaa tarttumaan toimeen ja tekemään ratkaisuja, jotka auttavat osallistujaa lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä. Ohjauksessa saa ajantasaista tietoa, oivalluksia ja ideoita omaan toimintaansa ja ennen kaikkea tukea ja kannustusta. Työnohjaus- ja Coaching tukevat tutkitusti ammatillista kasvua ja hyvinvointia.

Tietoa työnohjaajista ja coacheissta

Luotaimen työnohjaajat ja coachit ovat pitkään työelämässä olleita konkareita, jotka osaavat toimia ja auttaa vaikeissakin tilanteissa. Työnohjauksessa/coachingissa löytyy ratkaisuja omaan työhön ja työkäytäntöihin myös poikkeuksellisissa olosuhteissa, joissa työyhteisö toimii poikkeuksellisen kovassa paineessa ja eri osoitteissa etävälinein.

Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työnohjaus näkyy ihmistä kunnioittavana ja myönteisenä tapana kohdata erilaisia työelämän haasteita ja tilanteita. Työote näkyy käytännön työssä konkreettisten suunnitelmien tekemisenä ja ratkaisujen hakemisena ja korostaa myönteisyyttä ja voimavaroja.

Työnohjaus- ja coaching -talona Luotain Consulting Oy yksi Suomen suurimmista.

Ota yhteyttä ja kysy lisää:
Valmennuspäällikkö  Päivi Seppälä, [email protected], 050-4753851

Toimitusjohtaja Pia Vilanen, [email protected], 044-2332673

 

Voi hyvin työssä/mindfulness -etävalmennus Teams:llä tai Zoom:lla

Valmennus räätälöidään tilaajan toiveiden ja käytettävissä olevan ajan mukaisesti.

Tiesitkö, että voit itse vaikuttaa omaan palautumiseesi pienilläkin muutoksilla ja vaikuttaa myös unen-laatuusi? Hyvin palautuneena olemme virkeitä, innostuneita ja toiset huomioonottavia. Hyvän palau-tumisen tilan tunnistaa esimerkiksi siitä, että työvuoron jälkeen jaksat puuhailla itsellesi tärkeitä asioita.

Nykyinen hektinen työelämä laittaa palautumiskykymme koetukselle.Valmennuksessa saat tietoa palautumisen merkityksestä omalle hyvinvoinnillesi niin töissä kuin va-paallakin. Saat käytännön keinoja ja vinkkejä, miten voit edesauttaa omaa palautumistasi.

Laajuus 2h. Luennon aikana osallistujat voisivat esittää kysymyksiä aiheeseen liittyen. Zoom antaa mahdollisuuden ryhmäpohdintoihin, jos niitä halutaan käyttää. Asiakkaan kanssa sovitaan käytännön järjestelyt yhdessä.

Paikka
Etätyökaluilla Teams:llä tai Zoom:lla

Palvelun kuvaus
Luento ja osallistujien kysymykset

Luentomaisen osuuden kuvaus:
Luennolla powerpoint materiaali Teamsin tai Zoomin välityksellä.  Luento pitää sisällään sekä luentomaista osuutta, valmentajan vinkkejä sekä mindfulness harjoituksia. Myös ryhmäpohdinnat ovat mahdollisuuksia, jos asiakas niin haluaa.

Luennon sisältö:

Asiantuntijaluento hyvinvointiin työssä.

– miten huolehdit omasta hyvinvoinnista
– teoriatietoa: Mindfulness työelämässä, mindfulness harjoitusten teho
– miten mindfulness vaikuttaa hyvinvointiimme mm. uneen ja palautumiseen. Aivotutkimuksen antia.
– erilaisia arjessa hyödynnettäviä lyhyitä mindfulnessharjoituksia
– päivän rytmittäminen ja organisointi, työn rajaaminen
– omatoimisia työkaluja hyvinvoinnista ja palautumisesta huolehtimiseen

Tietoja valmentajasta, esimerkiksi Miia Metsänen, Johdon työnohjaaja Master CSLE, TyönohjaajaSTOry, Työterveyspsykologi, Filosofian tohtori, Työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologi.

Kysy lisää: [email protected], 044-2832673

Palautuminen työstä -etävalmennus Teams:llä tai Zoom:lla

Valmennus räätälöidään tilaajan toiveiden ja käytettävissä olevan ajan mukaisesti.

Tiesitkö, että voit itse vaikuttaa omaan palautumiseesi pienilläkin muutoksilla ja vaikuttaa myös unen-laatuusi? Hyvin palautuneena olemme virkeitä, innostuneita ja toiset huomioonottavia. Hyvän palau-tumisen tilan tunnistaa esimerkiksi siitä, että työvuoron jälkeen jaksat puuhailla itsellesi tärkeitä asioi-ta.

Nykyinen hektinen työelämä laittaa palautumiskykymme koetukselle.
Valmennuksessa saat tietoa palautumisen merkityksestä omalle hyvinvoinnillesi niin töissä kuin va-paallakin. Saat käytännön keinoja ja vinkkejä, miten voit edesauttaa omaa palautumistasi.

Laajuus ja aikataulu
Laajuus 2h. Luennon aikana osallistujat voisivat esittää kysymyksiä aiheeseen liittyen. Zoom antaa mahdollisuuden ryhmäpohdintoihin, jos niitä halutaan käyttää. Asiakkaan kanssa sovitaan käytännön järjestelyt yhdessä.

Paikka
Etätyökaluilla Teams:llä tai Zoom:lla

Palvelun kuvaus
Luento ja osallistujien kysymykset

Luentomaisen osuuden kuvaus:
Luennolla powerpoint materiaali Teamsin tai Zoomin välityksellä.
Luento pitää sisällään sekä luentomaista osuutta, valmentajan vinkkejä sekä palautumis harjoituksia. Myös ryhmäpohdinnat ovat mahdollisuuksia, jos asiakas niin haluaa.

Luennon sisältö:
• Palautuneena voit hyvin
• Joustavuus, empatia, moraali, tunnereaktioiden säätely ja luova ajattelu edellyttävät riittävästi unta ja stressin säätelyä. Pulmat palautumisessa näkyvät usein unen laadussa.
• Myös työpäivän aikana voi olla palauttavia hetkiä, kunhan muistaa tauot.
• Palautuminen on aktiivista toimintaa. Pelkkä lepäily ei useinkaan riitä palautumiseen.

Näitä käsittelemme valmennuksessa:
▪ Mikä on itse aiheutettu keskittymiskyvyn häiriö ADT ja miten se taltutetaan?
▪ Mitä jatkuvien keskeytysten ja multitaskaamisen tilalle työssä?
▪ Mitä ovat mikrotauot työpäivän aikana ja miten ne tukevat palautumista?
▪ Mitkä ovat juuri minulle sopivat keinot edesauttaa palautumista vapaa-aikana?
▪ Miten lisään myötätuntoista suhtautumista itseeni?
▪ Käytännöllisiä ja helppoja rauhoittumis- ja rentoutumiskeinoja arkeen.

Tietoja valmentajista

Päivi Seppälä, TyönohjaajaSTOry, Työhyvinvointi valmentaja, työkykymestari, palautumis-ohjaaja

puh. 050-4753851 | email: [email protected],

Erikoistunut työkykyjohtamiseen ja työhyvinvointiasioihin. Hänellä on pitkä kokemus vaativaa ja nopeatahtista työtä tekevien asiantuntijoiden esimiestyöstä sekä johtamisesta Päivi on myös palautumisohjaaja. Päivi uskoo vahvasti siihen, että laadukas johtaminen ja huolenpito työntekijöistä ovat olennaisia tekijöitä työn sujumiselle ja hyvälle laadulle. Osaamistaan työkykyjohtamisessa ja varhaisessa välittämisessä hän on syventänyt opiskelemalla Henkilöstöpäällikön erikoisammattitutkinnon ja Työkykymestarikurssin

Tai

Tuula Savolainen, Voimavarakeskeinen Työnohjaaja, Työyhteisösovittelija, Mindfulness -ohjaaja, Työyhteisö- ja esimiesvalmentaja, Palautumisohjaaja.

puh. 010 2012804 | e-mail: [email protected]

Terveydenhuollon opettaja, sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntija. Tuula on palkittu aikaisemmalla työurallaan mm. mm. vuoden työhyvinvointiteosta ja vuoden hoivayrittäjänä. Esimiestyö  ja tiimien rakentaminen ja kehittäminen ovat hänen vahvaa osaamisaluettaan. Hän katsoo asioita työhyvinvoinnin  näkökulmasta ja näkee sen osana yrityksen/työyhteisön menestystä.

 

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Arkisto