fbpx

Tieto, oppiminen, johtajuus

elo 20, 2015 | Blogi

Jaanan blogikuva

Tieto syntyy työyhteisöissä siten, että erilaiset ihmiset tuovat yhteisöön mukanaan yksilöllisen tiedon, tavan ajatella ja toimia.

Erilaiset yksilöt, heidän tietopääoma, ajatusmallit ja toimintatavat, ovat läsnä työyhteisössä, missä he toimivat. Tieto syntyy työyhteisössä jatkuvassa muutoksessa ja arki vaatii kaikilta yhteisön jäseniltä muutosvalmiutta ja kykyä nopeisiin muutoksiin ja tiedon uudelleen arviointiin. Ihmiset tarvitsevat toinen toisiaan yhä enemmän, yksin yrittäminen ei enää onnistu tai tuota yksilölle eikä yhteisöillekään tyydyttäviä lopputuloksia. Yhteiskunnalliset tapahtumat vaikuttavat suoraan työyhteisöön ja sen sisäiseen tietoon. Jokainen työyhteisön jäsen on vastuussa työyhteisössä syntyvästä tiedosta vuorovaikutustilanteiden ja yhdessä jakamisen sekä keskustelujen kautta.  

Vuorovaikutuksen, tiimityön ja ihmisten kohtaamisen kautta syntyy työyhteisön tieto. Työyhteisö on organisaatio, jossa yksilöt muodostavat yhteisen yhteisön ja yksilön tiedosta tulee lopulta yhteisöllinen tieto yhdessä jakamisen kautta. Yhdessä oppimalla toinen toisilta työyhteisön tieto syntyy. 

Oppiminen tapahtuu sekä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, missä ihmisten kokemukset ja osaaminen kohtaavat että yksilötasolla yksittäisen ihmisen oma-aloitteisen oppimisen ja osaamisen lisäämisen kautta. Ihminen voi paljonkin oppia yksin, kun on riittävän sinnikäs ja oma motivaatio oppia uusia asioita, tietoja ja taitoja on kova. Ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa oppisen mahdollisuudet moninkertaistuvat ja ihmisten osaamiset hyödyntävät toisiaan.

Yksittäisen ihmisen tieto ja taito yhdistyy kahden ihmisen tai kokonaisen tiimin jäsenten yhteiseksi tiedoksi ja taidoksi ja näin yhteisön jäsenet yhdessä luovat uutta ja oppivat yhdessä. Osaaminen lisääntyy ja tulee jaetuksi yhteiseksi osaamispääomaksi.

Jokainen yksilö ja koko yhteisö tarvitsee yhteisön johtajan/johtajien tuen oppimiselle ja kehitykselle. Johtajan tulee rohkaista, kannustaa, ohjata ja järjestää oppimistilanteita- ja olosuhteita, jotta yksilön ja yhteisön oppiminen mahdollistuu. Johtajan tulisi kiinnittää huomiota luottamuksen rakentumiseen yhteisössä sekä motivoida yhteisön jäseniä oppimaan asioita uudella tavalla pitäen yllä muutosta ja jatkuvaa kehittymistä. Elinikäistä oppimista täytyy pitää yllä yksilö-, yhteisö- ja johtajatasolla. 

Kunnioittamalla ja arvostamalla ympäröivää elämää ihminen oppii elämään tasapainoista elämää. Ihmisen tärkeä ominaisuus on ymmärtää maailma laajempana kokonaisuutena kuin oma pieni lähiympäristö. Jokaisella ihmisellä on itsessään ne voimat ja energiat, jotka hän voi ottaa käyttöönsä omassa elämässään. Ihmisen sisäinen voima on juuri sen vahvuinen kuin itse sen haluaa itsessään nähdä ja kokea. Löytäessään tämän sisäisen voiman itsestään ihmisen kyvyt oppimiselle ovat rajattomat. 

Jaana Ahtonen-Huuskonen, TyönohjaajaSTOry, Työyhteisövalmentaja, Johdon valmentaja, Erityisopettaja, Rehtori -pätevyys, Luotain Consulting Oy

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Arkisto