fbpx

Sote-foorumissa yhteinen tahtotila

marras 22, 2016 | Blogi

Luotain Consulting Oy järjesti lokakuussa Sote-foorumin, joka pureutui sote-uudistuksen tuomiin vaikutuksiin. Taustalla oli sosiaali- ja terveysalan kentän esittämä huoli ja tietämättömyys kuinka sote-uudistus eri toimijoiden osalta tulee lopulta vaikuttamaan. Ajatuksenamme oli järjestää tilaisuus, jossa kerrotaan kuinka uudistukseen voisi valmistautua. Ennakointi on tärkeää niin palvelujentuottajien, kouluttajien, tutkijoiden, kuin virkamiestenkin keskuudessa.  tauko-2

Puhujiksi foorumiin kutsuttiin loistavat asiantuntijat, jotka ovat kiinteästi mukana uudistuksen valmistelussa. Osallistujia Helsingissä pidetyssä foorumissa oli runsaasti eri organisaatioista eri puolen maata.

Asiantuntijoiden puheenvuorot

Sosiaali- ja terveysministeriön sosiaali- ja terveyspalvelut osaston ylijohtaja Kirsi Varhila pureutui esityksessään muuttuviin säädöksiin sosiaali- ja terveydenhuollossa. Palveluntuottajia koskeva uusi ”laki sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta” oli Varhilan puheenvuorossa esillä ja puheenvuoro sai hyvän vastaanoton. Lain tarkoituksena on varmistaa asiakas- ja potilasturvallisuus, varmistaa laadultaan hyvät palvelut sekä edistää palveluntuottajan ja viranomaisten välistä yhteistyötä. Laki tulisi huomattavasti väljentämään nykyisiä normituksia. Ylijohtaja Varhila avasi kuulijakunnalle myös tämänhetkistä tilannetta valinnanvapaudesta, jonka lähtökohdaksi halutaan ihmisten erilaiset palvelutarpeet.

Sote-palvelujen tuottamiseen liittyi myös Valviran sosiaalineuvos Hanna Ahosen esitys: ”Sote ja muuttuvat valvonnat”. Palveluiden laadusta tulee jatkossa vastaamaan yhä enemmän sen tuottaja. Omavalvonta tulee nousemaan vielä nykyistäkin tärkeämpään asemaan. Omavalvonnalla varmistetaan laatu, turvallisuus ja palvelun asianmukaisuus. Vaikuttava valvonta pohjautuu muun muassa kehittämisen tukemiseen, oikeaan kohdentamiseen sekä toimiviin menettelytapoihin. Laadun ja riskienhallinnan osaamisella tulee olemaan paljon merkitystä.

Hanna Tainio Kuntaliitosta kertoi kuntien näkemyksiä tulevista uudistuksista. Kunnista tulee siirtymään valtava määrä verotuloja, palveluja ja henkilöstöä maakunnille. Kunnat tulevat olemaan sivistyskuntia, joiden tehtävänä on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, paikallisen identiteetin ja demokratian sekä elinvoiman edistäminen. Kunnissa nähdään paljon haasteita, mutta myös mahdollisuuksia.

Muutosjohtaja Jukka Kentala Vaasasta esitteli osallistujille muutosjohtajan työn tavoitteita ja tapoja. Muutostyön valmistelussa tulevat alusta alkaen olemaan mukana asukkaat, luottamushenkilöt ja henkilöstö. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää suunnitelmallisuutta ja hyvää yhteistyötä maakuntaliittojen, sote-toimen, sairaanhoitopiirien, erityishuoltopiirien, pelastuslaitoksen, kuntien keskeisten kuntayhtymien, järjestöjen ja yritysten kanssa.

Muutosjohtaja Kentala totesikin muutosjohtajuuden ytimeksi uuden organisaation perustehtävän tavoitteiden määrittelyn, tavoitetietoisuuden ylläpidon ja tavoitteiden operationalisoinnin. Tavoitetietoisuuden lisäksi on jätettävä tilaa erilasten tunteiden työstämiselle ja muutokseen sitoutumiselle. Keskiössä on mukana aina vahvasti viestintä.

Maarit Rötsä Terveyden- ja hyvinvoinninlaitokselta kertoi Kanta-palveluiden tuesta sosiaalipalveluille ja sote-integraatioon. Digitaalisuus ja sähköiset järjestelmät eivät ole tuntuneet vielä auenneen palvelujentuottajien keskuudessa. Ehdottomasti tähän asiaan kaivattaisiin enemmän tiedon jalkauttamista palveluntuottajien keskuuteen.

Yhteenveto

Sote-foorumissa oli positiivinen ja eteenpäin katsova tunnelma. Osallistujien ja puhujien välille muodostui yhteinen tahtotila yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Tavoite, joka on koko uudistuksen johtotähtenä; turvataan yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut koko maassa, peruspalveluja vahvistamalla, terveyseroja kaventamalla ja kustannusten nousua hallitsemalla.

Foorumissa saatiin vastauksia moniin arjen työssä askarruttaviin kysymyksiin. Uudistus elää valmisteluvaihettaan aaltoilevasti, vaihe vaiheelta rakennetaan valtavaa ja historiallista muutosta Suomeen.

Se tulee koskettamaan kaikkia ja kaikkea. Kuten Jukka Kentala sanoi, johtamisessa on annettava tilaa myös tunteiden työstämiselle. Johtajuus ja toimiva viestintä auttavat niin organisaatioita kuin kansalaisiakin valmistautumaan muutokseen. Valmisteluvaiheen monimutkaiset protokollat ja mielenilmaisut aiheuttavat epävarmuutta ja tuntuvat uhilta, mutta epäilijäkin näkee asioissa mahdollisuuksia. Mahdollisuuksia jotka vauhdittavat samalla oman työn tutkiskelua ja yhä asiakaslähtöisempien palveluiden kehittämistä.

Sote-foorumille toivottiin myös jatkoa. Tervetuloa mukaan toukokuussa 2017!

Luotain Consulting Oy on järjestänyt palveluntuottajan tueksi myös omavalvontakoulutuksia. Seuraava koulutus pidetään Tampereella 13.12.2016. Meillä on myös valmisteilla verkostohanke sosiaali- ja terveysalan yrityksille sote-uudistukseen varautumiseen liittyen.

Ota yhteyttä ja kysy lisää:
Marjo Rönkä
[email protected]
Puhelin 045 6199096

 

 


Perustietoa sote-uudistuksesta

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillitä kustannusten kasvua. Palvelujen lähtökohdaksi asetetaan asiakas.

Itsehallintoalue eli maakunta, jolle sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja rahoitus tulevat kuulumaan, tulevat vastaamaan siitä, että palvelut ovat yhteen sovitettuja, ne toteutetaan lähellä ja väestön tarpeiden mukaan.

Pohjana toimivat vahvistetut peruspalvelut, rahan ja osaamisen riittäminen, sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio ja sujuvat palveluketjut sekä valinnan vapauden lisääminen. Lisäksi sairaaloiden työnjaon ja digitalisaation toivotaan tukevan tavoitetta.

Maakunnille sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi siirtyvät maakuntaliittojen tehtävät, pelastustoimi, elinkeinojen kehittäminen, ympäristöterveydenhuolto, alueiden käytön ohjaus ja suunnittelu.

Kuntien vastuu

Kuntien vastuulle jäävät hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät.

Näihin tehtäviin voidaan lukea hyvinvoinnin, osallisuuden, työllistyminen ja toimintakyky.

Voimme puhua sivistyskunnista, joiden tehtäviksi jäävät muun muassa varhaiskasvatus, koulutus, liikunta, kulttuuri, kaavoitus ja liikennejärjestelyt.

Lakiuudistukset

Valmistelussa ovat nyt suurimmat raamit uudistukselle antavat säädökset kuten sote järjestämislaki, voimaanpanolaki, maakuntalaki, sekä maakuntien ja kuntien valtionosuuslait.

Hallituksen sote- ja maakunta uudistusta koskeva esitysluonnos oli lausunnolla marraskuun alkupäiviin saakka. Lausuntoja on tullut yli 700 ja yhteenvetoa odotetaan marras-joulukuun aikana. Tämän jälkeen hallitus viimeistelee esityksensä eduskunnalle annettavaksi.

Joulukuussa 2015 sosiaali- ja terveysministeriö asetti selvitystyöryhmän valinnanvapautta ja monikanavarahoituksen yksinkertaistamisen selvittämistä varten. Työryhmän loppuraportti julkaistiin toukokuussa 2016.  Myös näistä laki ehdotukset ovat odotettavissa ensi keväänä.

Kärkihankkeet

Sosiaali- ja terveysministeriön vastuulla ovat hallituksen kärkihankkeista 5 (/26).

Kärkihankkeet ovat aloittaneet tehtävänsä ja muutosagentteja alueille on jo valittu.

-Palvelut asiakaslähtöisiksi, edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta

-toteutetaan lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma

-kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa – osatyökykyisille tie työelämään.

Edelleen toimitaan myös hallituksen norminpurkutalkoiden parissa, johon Avit ja Valvira ovatkin vastanneet omalta osaltaan.

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Arkisto