fbpx

Pidä yllä motivaatiota

loka 15, 2014 | Blogi

LTaina Laaneuota porukkaan –  pidät yllä motivaatiota

Motivaatio on yksi tärkeimmistä työn mielekkyyteen ja tuloksellisuuteen liittyvistä asioista. Sisäinen motivaatio näyttelee tärkeää roolia etenkin silloin, kun työ vaatii omistautumista ja kehittämistä, itsen peliin laittamista ja aitoa yhteistyötä. Kokemus sisäisestä motivaatiosta lisää myös työhyvinvointia ja pitää yllä sinnikkyyttä.

Motivaatio on herkkä asia johtamisen kannalta – se kukoistaa tietyissä olosuhteissa ja epäviisaasti toimien sen voi kadottaa helposti. Silti työpaikoilla usein toimitaan motivaationäkökulma ohittaen. Mitä motivaatiosta sitten kannattaisi tietää ja ottaa huomioon?

Ensinnäkin on tärkeä olla tietoinen siitä, että lähtökohtaisesti ihmisillä on sisäsyntyinen tarve tehdä yhteistyötä, oppia ja kehittyä, onnistua työssään ja elämässään. Kaikenlainen turha vahtiminen, määräily ja sanelutyyppinen johtaminen syö motivaatiota, ihmiset alkavat suorittaa ja tehdä ”vain pakollisen”. He ikään kuin näyttelevät roolia, joka sopii yrityksen kulttuuriin. Tämä on yksilön kannalta väsyttävää ja yrityksen kannalta pidemmän päälle toimimatonta – millä toimialalla nykyään on varaa hukata henkilöstön aito innostus, sitoutuminen, kehittämisideat ja työhyvinvointi?

Odotukset ja reunaehdot auttavat

Lähtökohta pitäisi aina olla, että johto voi luottaa alaisiinsa ja heidän haluunsa kehittää ja kehittyä. Jotta tämä voi toteutua, odotusten ja reunaehtojen pitää olla selkeät ja kaikkien tiedossa ja niiden sisällä olisi hyvä olla vapautta erilaisille toteuttamistavoille.

Johdon olisi myös viisasta kuunnella, mitä ihmiset toivovat saavansa vastineeksi työstään. Usein tällaisia keskusteluja pelätään ajatellen, että ihmiset haluavat mahdottomia. Realiteeteista keskustelu ei kuitenkaan vie motivaatiota vaan, miten se tehdään on tärkeämpää. Onko johdolla kuunteleva asenne? Onko johto halukas kertomaan avoimesti tilanteista, perustelemaan? Entä joustamaan asioissa, jotka ihmisille itselleen ovat tärkeitä? Onko johdolla ote, joka osoittaa arvostusta henkilöstön työtä kohtaan?

Ihmisillä on tarve tuntea olevansa osa yhteisöä, jossa he kokevat, että heidän työtään arvostetaan ja heistä välitetään. Jos yrityksessä täytyy tehdä muutoksia, on oleellista, että henkilöstön näkemystä kuullaan aidosti. Ihmiset ovat sinnikkäitä, kekseliäitä ja motivoituneita, jos heille annetaan tilaisuus siihen.

Teksti: Taina Laane

Taina Laane toimii Luotaimessa johdon työnohjaajana ja kouluttajana. Hän on koulutukseltaan YTM ja soveltavan positiivisen psykologian maisteri, ratkaisukeskeinen valmentaja ja työnohjaaja.

Tule kuulemaan Tainan luentoa Motivaatio ja muutostilanteet 31.10. Tampereen Klingendahliin. Lue lisää ja ilmoittaudu tästä

Tutkimustietoa motivaatiosta: www.selfdeterminationtheory.org

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Arkisto