fbpx

Valmentajat

Jaana Kukko

puh. - | email: jaana.kukko-eiroskaa@luotain.net

Johdon työnohjaaja MasterCSLE®, pitkä johtamis ja esimieskokemus sote toimialalla, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, päihdeterapeutti, työyhteisö- ja esimiesvalmentaja.

Olen toiminut laajasti työnohjaajana ja valmentajana mm. seuraavilla toimialoilla: vanhus- ja vammais- ja päihde- ja mielenterveyspalvelut ja muut terveyspalvelut -yksityinen ja julkinen sektori. Osallistujat ovat olleet mm. työyhteisöjä, tiimejä ja esimiehiä.

Käytän työnohjaustyössä ratkaisukeskeisiä menetelmiä ja osallistavia menetelmiä. Olen saanut palautetta työnohjaajana, että olen helposti lähestyttävä, osaan kuulla ja kuunnella ja viedä ryhmää ja yksilöä johdonmukaisesti kohti yhdessä asetettuja tavoitteita. Mottoni on: Jokaisessa ihmisessä on paljon hyvää ja on tärkeää, että jokainen näkee omat vahvuutensa ja saa ne valjastettua itsensä ja yhteisönsä hyväksi -silloin kaikki hyötyvät.

Ammatillinen tausta
Olen toiminut yli 20 vuotta sosiaali- ja terveysalalla esimiestyössä ja kehittämistehtävissä mm. haasteellisten nuorten lastensuojelun yksiköissä, aikuisten mielenterveys- ja päihdekuntoutujien erityisasumispalveluissa, vanhuspalveluyksiköissä sekä kotihoidossa. Olen ollut käynnistämässä asunnottomien asumispalveluiden yksikköä sekä kehittämässä ja toteuttamassa kuntoutusta. Olen työskennellyt pitkään myös lastensuojelun parissa. Sairaanhoitajana olen toiminut mm. nuorisopsykiatrian EVA-yksikössä ( erityisen vaikeahoitoisten alaikäisten tutkimus- ja hoitoyksikössä).

Koulutus- ja kokemustausta
Jaana on koulutukseltaan työnohjaaja, neuropsykiatrinen valmentajana, psykiatrinen sairaanhoitaja, päihde-ja taideterapeutti, logoterapia -ohjaaja, voimauttava valokuvaus valmentaja, paljon erilaisia johtamiseen liittyviä koulutuksia, mm. johtamisen erikoisammattitutkinto.

Toimin johdon ja työyhteisöjen työnohjaajana, kouluttajana, työyhteisö- ja esimiesvalmentaja. Olen toiminut johtamis- ja esimiestyössä sekä kehittämistehtävissä 20 vuotta erilaisissa sosiaali- ja terveysalan vaativissa yksiköissä.  Koulutan ja valmennan päihde- ja mielenterveysalan sekä vanhus- ja vammaispuolen henkilöstöä ja johtoa.