fbpx

Valmentajat

Hanna Tapio

puh. 0445226969 | email: hanna.tapio-eiroskaa@luotain.net

Hanna on voimavara- ja ratkaisukeskeinen työyhteisöjen, yksilöiden sekä esihenkilöiden työnohjaaja. Työnohjauksia Hanna on tuottanut erityisesti mm. sosiaali- ja terveysalalle sekä matkailun- ja kaupan toimialoille. Hannalla on myös kolmannen sektorin työnohjauskokemusta.

Aiemmalta koulutukseltaan Hanna on erikoissairaanhoitaja-kätilö. Hän on toiminut myös yrittäjänä kotisairaanhoito- sekä vanhusten hoivakoti -yrityksissään sekä matkailun parissa. Hanna tuntee hyvin pohjoisen Suomen toimintaympäristön ja sen erityispiirteet. Hän puhuu mm. pohjoissaamea, norjaa, englantia ja suomea.

Aiemmissa työpaikoissa Hanna on toiminut pitkään sekä Suomessa että Norjassa monikielisissä ja monikulttuurisissa työpaikoissa. Näiden haasteiden ymmärtäminen ja niiden kanssa eläminen on työyhteisöissä enenevässä määrin arkipäivää.

Hanna on toiminut sosiaali- ja terveysalalla yli kaksikymmentä vuotta sekä julkisella että yksityisellä sektorilla sairaanhoitajana, kätilönä, esihenkilönä ja yrittäjänä.

Hanna on olemukseltaan rauhallinen ja aidon kiinnostunut kuulemastaan. Hanna saa hyvää palautetta läsnäolostaan ja arvostavasta työotteestaan. Elämänkokemus on kasvattanut armollisuutta ja arvostusta monenlaisia ihmisiä kohtaan. Hanna saa hyvää palautetta ihmisten kohtaamisesta. Läsnäolo ja rauhallinen olemus ovat tuoneet asiakkaalle kokemuksen siitä, että heitä on huomioitu ja että he ovat tulleet kuulluiksi. Luottamuksellinen ilmapiiri antaa mahdollisuuden oman toiminnan avoimeen reflektointiin ja ammatilliseen kasvuun.

Hanna kokee, että työhyvinvointi, työssä jaksaminen, arvostus ja kunnioitus ovat merkittäviä asioita. Näiden avulla työyhteisö pystyy antamaan itsestään enemmän ja jaksamaan paremmin. Hanna haluaa tukea omalta osaltaan näiden toteutumista suomalaisessa työelämässä.

Hannan kokemus monen kokoisista työyhteisöistä eri kokoisilla paikkakunnilla on laaja. Kokemus monikulttuurisista ja monikielisistä työyhteisöistä on merkittävä. Eri kulttuuri- ja kielitaustoista tulevat työntekijät lisääntyvät Suomessa. Tämä on rikastuttava asia, mutta myös haasteellinen ja vaatii eri kulttuurien ja erilaisuuden ymmärtämistä. Hannalla on osaamista ja kokemusta työn tekemisestä toisessa kulttuurissa. Toiseen maahan lähteminen ja eri kulttuureista tulevien kollegoiden kanssa työskentely ei ole yksinkertainen juttu.

Työkielinä Hanna voi tarjota suomenkielen lisäksi norjan ja englannin kieltä.