Johtamisen koulutusohjelma

Koulutuksessa ovat keskiössä strateginen osaaminen, kuten strateginen suunnittelu ja strateginen johtaminen, henkilöstöjohtaminen, liiketoiminta, talouden johtaminen, keskeiset tunnusluvut ja talouden hallinta, ja sitä kautta parantuva kannattavuus.

Koulutus kasvattaa itsetuntemusta ja selkiyttää osallistujan roolia, vahvuuksia ja kehittämistehtäviä oman työtehtävän näkökulmasta. Yritysjohtamisen ja johtamisen erikoisammattitutkintoon johtava koulutus kirkastaa ymmärrystä erinomaisen johtamistyön tunnusmerkeistä, toimivan palveluprosessin tuottamisen kriittisistä menestystekijöistä ja muutostilanteiden johtamisesta.

Kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmänä ovat johtaja- tai päällikköasemassa toimivat henkilöt.

Laajuus

Koulutukseen sisältyy 10 lähipäivää. Valmennuksessa hyödynnetään verkko-oppimisympäristöä. Kokonaisuuden muodostuminen:
a) Johtajan tehtävässä toimiminen
b) Talouden johtaminen ja strategiatyön johtaminen.

Koulutuksen toteuttaminen

Valmennuspaikka: Luotain Consulting Oy:n koulutustilat osoitteessa Pyhäjärvenkatu 5 A 5. kerros, Tampere tai räätälöidyt koulutukset asiakkaan tiloissa ympäri Suomen.

Hinta

Yrityskohtainen räätälöity toteutus, kysy tarjous: [email protected]

Luotain tekee yhteistyötä myös useamman oppilaitoksen kanssa. Kysy mahdollisuutta suorittaa koulutus oppisopimuksella, joka on osallistujalle maksuton.

Valmentajat

Katriina Hälikkä, HTM, Johdon työnohjaaja,HHJ-tutkinto, henkilöstöjohtaminen, valmentava johtajuus, HTM
Merja Talkio-Vilanen, MBA, HHJ-tutkinto, johdon valmentaja, strategiatyö/johtaminen, ammatillinen opettaja
Mikko Seppälä, MBA, KTK, HHJ, Johdon valmentaja, liiketoiminnan kehittäminen, talous, lainsäädäntö
Tuula Kiuru-Ahvonen, VTM, Johdon valmentaja ja johdon työnohjaajaMasterCSLE®, Ratkaisukeskeinen valmentaja ja esimiesvalmentaja

Koulutuksen sisältö:

Orientaatiojakso

 • Koulutukseen liittyvät asiat
 • Muutoksen johtaminen, megatrendit, reagointi toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin
 • Organisaatiokulttuuri ja kuinka sitä voi kehittää
 • Johtajan tehtävät, oma rooli, vahvuudet ja kehittämistarpeet
 • Oman organisaation esittely suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi

Liiketoimintaosaaminen

 • Liiketoimintaympäristö, strategia, kriittiset menestystekijät ja brändi
 • Strategiatyöosaaminen, yrityksen missio, visio ja arvot
 • Ennakointi ja toimialan muutokset, toimialan kansainvälinen kehitys
 • Nykytilan arviointi hyödyntäen tunnuslukuja ja analyysejä
 • Kehittämistehtävä: hanke- ja toteutussuunnitelma

Talouden osaaminen; Tuloksellisuus, kannattavuus, tilikauden tunnusluvut

 • Talousarvio ja toimintasuunnitelman laatiminen ja esittäminen
 • Talouden kehittymisen arviointi, seuranta ja keskeiset tavoitteet
 • Digitaaliset johtamisen järjestelmät ja välineet

Henkilöstöjohtaminen, ihmistuntemuksen merkitys johtamistyössä

 • Henkilöstöjohtaminen strategian mukaisesti
 • Kannustavan ja motivoivan työympäristön ja työkulttuurin rakentaminen,
  motivaatio, sitoutuminen ja työhyvinvointi, haastavat työyhteisötilanteet
 • Oma vuorovaikutus- ja johtamistyyli

Johtamisen suunnitelmallisuus ja tavoitteiden toteutumisen seuraaminen

 • Valmentava johtaminen ja tuloksellisuus
 • Johtajan viestinnälliset taidot; Ulkoinen viestintä ja yhteistyö, sisäinen viestintä ja yhteistyö
 • Verkostosuhteiden luominen

Henkilöstöjohtaminen ja lainsäädäntö

 • Omat vahvuudet ja kehittämiskohteet johtajana
 • Eettinen toiminta ja kestävän kehityksen periaatteet
 • Työlainsäädäntö ja henkilöstöjohtamisen johdonmukaisuus
 • Työ- ja virkaehtosopimukset. Organisaation määräykset ja linjaukset

Talouden johtaminen

 • Strategia ja keskeisten taloudellisten tavoitteiden määrittely
 • Talouden kehittämisen suunnitelma
 • Henkilöstön sitouttaminen talouden kehittämiseen 
 • Kehittämistehtävien läpikäyminen

Strategiatyön toteutus, keskeisimpien kehittämiskohteiden valinta

 • Mittareiden valinta ja oman toiminnan arviointi
 • Strategiaan liittyvä viestintä
 • Kehittämistehtävien esittely
 • Kehittämistehtävien läpikäyminen ja koulutuksen päätös

Ota yhteyttä ja kysy lisää alla olevalla lomakkeella, tai ole meihin suoraan yhteydessä. Olemme mielellämme sinulle avuksi.

Tuula Kiuru-Ahvonen
Valmennuspäällikkö
[email protected]
050-3251152

Eija Haapala
Henkilöstöjohtaminen, Myynti ja Markkinointi
[email protected]
050-4380866

Markus Pusa
Koulutuskoordinaattori
[email protected]
0400-419865