fbpx

Onnistu Sote-muutoksessa

helmi 3, 2018 | Blogi

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on meneillään aikamme suurin uudistus. Järjestelmärahoitus ja palvelut asettuvat uusiin raameihin, toimintaympäristö muuttuu, maakunnat syntyvät uudella tavalla ja teknologia kehittyy kiihtyvällä vauhdilla. Asiakkuudet ja palvelut ovat strategian keskiössä, myös osaamisvaatimukset muuttuvat ja vakiintuneet kollektiiviset arvot muuttuvat yksilöllisiin arvoihin. Samalla tapahtuu myös uudistusta palvelujen toimintakulttuureissa, kun asiakas muuttuu passiivisesta roolista toimeliaaksi, palveluja ostavaksi ja osallistuvaksi asiakkaaksi.

Sote- ja maakuntauudistus on kuitenkin jo pitkittynyt ja jo totuudeksikin kerrottu lopputulos on kuitenkin vedetty takaisin. Sosiaali- ja terveydenhuollossa tämä on ollut epäselvää aikaa ja poikkeaa totutusta. Yrittäjän mielessä pyörivät tällä hetkellä kysymykset, kuka on asiakas, kuka on ostaja, mistä saan asiakkaita, miten asiakkaat ohjautuvat meille, ovatko tuotteemme/palvelumme oikeat, olenko näkyvä, miten asiakkaat löytävät meidät, mitä ja miten uusiudumme, ovatko arvomme, visiomme ja strategiamme oikeat, kuinka pärjään markkinoilla, mitä uutta osaamista tarvitsemme, olenko huomioinut kaikki lainvelvoitteet, pysynkö tässä vai laajennanko?

Tällä hetkellä soten osalta selvää on muutos. Kaikilla toimialoilla yrittäjät ovat herkkiä tunnistamaan ja ennakoimaan tulevia muutoksia. Yrityksissä ollaan totuttu jatkuvaan muutokseen, osaamisvaatimuksien lisääntymiseen tai niiden muutoksiin, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen, tuloksen tekemiseen ja kasvaviin laatuvaatimuksiin, tehokkuuden lisäämiseen sekä toimimaan joustavasti ja nopeasti. Selvää on myös se, että on tullut aika tarkastella omaa toimintaa muutoksen aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta tai ehkä juuri siitä syystä.

Hyvä johtaminen muutoksen mahdollistajana

Muutos aiheuttaa epävarmuutta, huhuja ja epäselvyyksiä. Hyvällä johtamisella on silloin suuri merkitys ja sen avulla työt sujuvat ja henkilöstö on mukana ja sitoutunutta. Yksi yrityksen tärkeimmistä menestystekijöistä on muutoskykyisyys. Muita yrityksen menestymiseen vaikuttavia tekijöitä ovat liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen, kyky nähdä tulevaa ja uudistua, ekosysteemeissä ja verkostoissa toimiminen sekä myynnin, markkinoinnin ja viestinnän osaaminen, asiakkaiden tunteminen, asiakaslähtöinen kehittäminen sekä kyky ja halu hyödyntää digitaalisia ratkaisuja.

Moderni johtaminen on tilannejohtamista ja vuorovaikuttamista, jossa yhdistyvät sekä ihmisten että toiminnanjohtaminen. Johtaja tarvitsee monialaista asiantuntijuutta päätöksentekonsa tueksi, ei yksi ihminen voi hallita kaikkea tietoa ja kaikkia taitoja joita hän tarvitsee johtaakseen dynaamista organisaatiota.

Työterveyslaitos on jakanut hyvän johtamisen kriteerit viiteen kokonaisuuteen:

1. Luottamus ja arvostus Näiden merkitys korostuu erityisesti muutoksissa. Vahva sisäinen luottamus mahdollistaa luovan ja aktiivisesti kehittyvän organisaation.

2.Yhteistyö ja verkostot Yhteistyöllä, asiantuntijarajoja ylittämällä ja verkostoitumalla luodaan uusia mahdollisuuksia innovatiivisten, asiakaslähtöisten palvelujen syntymiselle

3. Monimuotoisuus ja yksilöllisyys Johtamisessa arvostetaan ja tunnistetaan yksilöiden erilainen kokemus, osaaminen, asiantuntijuus sekä näkemykset organisaation tärkeänä pääomana

4. Osaaminen ja kehittyminen Johtamisella varmistetaan, että osaaminen on strategialähtöistä ja vastaa organisaation ydintehtäviä nyt ja tulevaisuudessa. Osaamisen ennakoiva kehittäminen on keskeinen organisaation ja sen henkilöstön menestykseen ja hyvinvointiin vaikuttava tekijä.

5. Uudistuminen ja osallisuus Onnistuakseen uudistuminen vaatii aktiivista ja tietoista johtamista. Tavoitelähtöisen ja käytäntölähtöisen uudistamisen kohtaaminen ottaa huomioon osaamisen, ideat ja kokemukset sekä palvelujen käyttäjien asiantuntemusta ja kokemusta.

Hyvä johtaja on myös uudistajan asemassa, jolloin häneen kohdistuu valtava paine muutosten onnistumisesta. Ulkoiset paineet tulevat muuttuvasta toimintaympäristöstä, sisäiset työntekijöiden ja asiakkaiden taholta.

Muutosten ja eri suunnasta tulevien paineiden keskellä huomiotta jää usein yrittäjä itse, hänen jaksamisensa ja hyvinvointinsa. Muutostilanteissa korostuvat entisestään yrittäjän lomien pitämättömyys, pitkät työpäivät sekä työn- ja vapaa-ajan sekoittuminen. Oma terveys sekä sosiaalinen, fyysinen ja psyykkinen toimintakyky huomataan arvioida vasta myöhemmin.

Innostus omaan työhön ja motivaatio ovat vahvoja pilareita ylläpitämään yrittäjän luovuutta. Tämän lisäksi tulisi lähteä liikkeelle siitä mikä lisää hyvinvointia. Ylläpitää ja vahvistaa niitä, pitää huolta itsestään kaiken muutoksen keskelläkin – unta unohtamatta!

Yhteistyöllä muutokset mahdollisuuksiksi ja epävarmuudet vahvuuksiksi

Luotaimessa olemme toteuttaneet alan yrittäjille useita koulutuksia ja kehittämishankkeita. Olemme toimineet yritysten kehittämisen kumppaneina.

Jakamalla tietoa tulevista muutoksista, olemme yhdessä voineet suunnitella ja toteuttaa yritysten tarpeisiin parhaiten sopivat kehittämisteemat. Näin olemme voineet tukea yrittäjän muutosjohtajuutta ja -hallintaa.

Olemme hankkeissamme kuulleet, kuinka yrittäjän jaksaminen ja työhyvinvointi ovat olleet koetuksella näissä muutoksissa. Yrittäjän kun tulisi vaikeassakin tilanteessa luoda henkilöstölle uskoa tulevaisuuteen ja osoittaa suunta eteenpäin, omista epävarmuustekijöistä huolimatta.

Talous, asiakas, prosessit, henkilöstö ja osaaminen – kaikki aihealueet ovat mukana Luotaimen palveluvalikossa. Jokainen yritys on yksilöllinen, niin kuin tarpeetkin. Olemme räätälöineet asiakkaillemme juuri heidän tarpeisiinsa vastaavat teemat ja toteuttaneet ne alan asiantuntijoiden vetäminä.

Meidän toimintatapamme on auttaa tunnistamaan ja tukemaan jokaisen organisaation vahvuuksia. Katsomme että arvostuksesta, vahvuuksista ja myönteisyydestä ammentamalla ihmiset saavat aikaan paitsi tuloksia, myös aitoa työniloa.

Yksi yhteinen tarve on ollut löydettävissä kaikista hankkeisiin osallistuneista organisaatioista – toivomus verkostoitumisen mahdollisuuksista ja kollegoiden tapaamisista. Jaettu kokemus on hyväksi havaittu. Tämä toivomus on huomioitu Luotaimessa järjestämällä yhteisiä koulutuksia, tilaisuuksia ja seminaareja. Toisinaan hankkeista syntyy osallistujien verkostoja, jotka jatkavat yhdessä jopa uusia yhteisiä innovaatioita kehittäen.

Lähde mukaan Pirkanmaan Sote Seminaariin Tampereelle 13.3.2018 ja Helsingin Sote Foorumiin 3.5.2018!

Marjo Rönkä Senior Consultant, sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden erikoisasiantuntija [email protected]

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Arkisto