fbpx

Mittaamisen avulla positiiviseen kasvuun

joulu 8, 2013 | Blogi

CASE: LUOTAIN CONSULTING OYhenkilöstötutkimus
Mittaamisen avulla työyhteisö positiiviseen kasvuun

QuestBack Asiakaslehti

Toimittaja, Tiina Leinonen

Luotain on henkilöstön kehittämiseen erikoistunut yritys, joka tarjoaa työohjausta, coachingia sekä järjestää koulutuksia, avoimia kursseja sekä työyhteisö- ja esimiesvalmennuksia. Yritys hyödyntää QuestBackin ratkaisua valmentavan johtamisen ydintaidot 360°-kyselyyn, joka mittaa valmentavan johtamisen ydintaitoja numeerisen ja sanallisen arvioinnin avulla. Etenkin avoimien palautteiden avulla selviää tarkasti, mitä esimies tekee hyvin ja missä on vielä kehitettävää. 360°-kysely mittaa sekä vallitsevaa nykytilaa että tavoitetilaa. Yhdessä esimiestyön arvioinnin casessa arvioinnin kohteena on useimmiten noin 20–30 esimiestä, jolloin vastaajia on 200–500.

Kyselyn tavoitteena on auttaa esimiestä kehittymään valmentavan johtamisen taidoissa. Tarkoituksena on ohjata esimiestaitojen kehittämiseen, ei vain niiden pelkkään arvioimiseen ja tutkimiseen. Nykytilan tietäminen on tärkeää, mutta se itsessään ei vielä vie kovin pitkälle. Kehittämisen onnistumiseksi on hyvä hahmottaa kunkin taidon kohdalla tavoitetilaa, hyvää tulevaisuutta. Siksi kyselyssä on pyritty saamaan mahdollisimman paljon esiin ideoita siitä, miten kunkin taidon tavoitetason toteutuminen näkyisi esimiehen päivittäisissä toimissa.

”Ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä mittareita ei aiemmin ollut, vaan kyselyistä on perinteisesti saatu vain kasa tuloksia, mutta ei tiedetty mitä niillä tehdään. Valmentavan johtamisen 360°-kyselyssä esimies saa vahvistusta osaavalle toiminnalleen ja parannusehdotuksia, jotka ohjaavat ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen kehittämiseen, mikä on esimiehelle mukavampi ja huomattavasti voimauttavampi tapa. Kysely ohjaa työnyhteisöä positiiviseen kasvuun”, kertoo Pia Vilanen, toimitusjohtaja, Luotain Consulting Oy:stä.

Henkilöstön kuuleminen on tapa osallistaa kehitystyöhön ja vahvistaa sitoutumista 

Luotain käyttää kyselyjä myös mm. muutosvalmennusten yhteydessä. Henkilöstöä kannustetaan vastaamaan saatteen avulla, jossa selvennetään, että jokaisen mielipide on tärkeä. Mitattavat asiat on koettu usein niin tärkeiksi, että vastausprosentti on ollut Luotaimen kyselyissä todella hyvä. Henkilöstöltä on saatu hyvää palautetta kautta linjan. Työyhteisön asiat ovat yhteisiä asioita, ja esimerkiksi muutostilanteissa on äärimmäisen tärkeää, että ihmiset tulevat kuulluiksi, mikä on myös yksi tapa osallistaa työyhteisön kehittämiseen ja uuden rakentamiseen. Osallistaminen puolestaan vahvistaa sitoutumista.

”Mittaamisessa tärkeintä on varmistua siitä, että mitataan oikeita asioita. Lisäksi mittaamisen pitää olla luotettavaa. Pitää voida olla varma, että tulokset on raportoitu oikein, mikä on etenkin henkilöstöasioissa äärimmäisen tärkeää. Kyselyiden tulosten on myös ehdottomasti oltava luottamuksellisia”, Vilanen selittää.

Henkilöstö on paras asiantuntija kehitystyöhön

Tulosten hyödyntäminen ja jalkauttaminen on yrityksessä tarkkaan mietitty ja se onkin Luotaimen ydinosaamista. Luotain on valmennus- ja työnohjausyritys, joka tukee asiakkaiden toiminnan kehittämistä, ja auttaa osallistamaan henkilöstöä kehitystyöhön. Mittaamisen avulla on saatu hyödyllistä tietoa, sillä henkilöstö on paras asiantuntija oman toimialansa ja oman työpaikkansa kehittämiseen. Pitää osata kysyä oikealla tavalla ja oikeita kysymyksiä, jotta saadaan vastauksia, joiden pohjalta voidaan tehdä selkeitä ratkaisuja.

”Asiantuntevalla otteella tehty kehitystyö näkyy myös asiakkaille. Luotaimen missio onkin lisätä arvostusta työelämään: jos ihminen arvostaa itseään, työtään, osaavia työtovereitaan ja esimiestään, sekä saa itse arvostusta, se näkyy asiakkaalle selvästi. Hymy, asiakaspalvelu ja halu tehdä työtä näkyvät palveluhalukkuutena. Kun on hyvä fiilis, on myös helppo hymyillä”, kiteyttää Vilanen.

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Arkisto