fbpx

Miten tullaan huipputiimiksi?

syys 20, 2010 | Blogi

Luotaimen ratkaisukeskeiset työnohjaajat saavat aikaan työniloa ja tuloksiaVaikka erinomaiset yksilölliset saavutukset ovatkin toivottavia, ryhmä on aina enemmän kuin jäsentensä summa”

Minulla on työnohjaajana ja työyhteisövalmentajana ollut kunnia työskennellä huipputiimin tunnusmerkit täyttämien tiimien kanssa. On huikeaa työskennellä tiimin kanssa, jossa toiminnan tavoite on kaiken aikaa keskiössä. Energia suuntautuu työskentelyyn, joka nähdään merkityksellisenä ja mielihyvää antavana.

Tiimin jäsenistä on helppo nähdä, että he tulevat mielellään työpaikalle, toisen jaksamisesta huolehditaan ja apu on herkässä. Työtä arvostetaan, asiakkaita arvostetaan ja työtovereita arvostetaan. Asiat nähdään myönteisessä valossa ja vähemmän näkyy asioiden tai ilmiöiden negatiivistä tulkintaa.

Huipputiimissä aidosti arvostetaan ja hyödynnetään ihmisten ja ammattitaitojen erilaisuutta
Erityisen vaikuttunut olen ollut siitä, että vaikka roolit voivat olla tiimissä joustavia, tiimin jäsenten erilaisuus ollaan aidosti koettu voimavarana. Tällaisessa tiimissä aidosti arvostetaan ja hyödynnetään ihmisten ja ammattitaitojen erilaisuutta.

Turvallisuuden tunne –varmuus siitä, että minut hyväksytään ja minua arvostetaan sellaisena kun olen, on huipputiimissä korkealla ja se näkyy rohkeutena asettaa itsensä peliin, kukin omalla tavallaan. Tällöin työntekijöiden potentiaalia ei jää niin paljon piiloon vaan se tulee valjastetuksi koko tiimin hyväksi. Kykyjen täydempi ja laajempi käyttäminen ruokkii oman kyvykkyyden ja pystyvyyden tunteita edelleen, joka edistää yksilön ammatillista kasvua –ja mitä tulosta sillä saavutetaankaan!

Huipputiimitkin kohtaavat haasteita
Huipputiimitkin kohtaavat haasteita, mutta merkille pantavaa on, että eteen tuleviin ongelmiin huipputiimissä puututaan heti ja niitä opitaan ratkaisemaan tehokkaasti. Aloitteellisuus on hyvällä tasolla, asiat tuntuvat olevan kaikkien vastuulla. Yhteisten esteiden raivaus saa aikaan edelleen sitoutumista toisiinsa ja yhdessä tehtävään työhön.

Huipputiimissä pääsee helpommin osaksi avointa keskustelua, ennakkoluulotonta ajattelua, luovaa pohdiskelua, ja toisaalta kriittistäkin suhtautumista. Kommunikointia leimaa toisten esittämien näkökantojen aito kuuntelu ja niihin reagoiminen. Työssä kun työssä myös kriittistä suhtautumista tarvitaan, mutta arvostusta, kunnioitusta ja välittämistäkin huokuvassa työyhteisössä kenenkään minuus ei ole vaakalaudalla, vaikka oma idea ei aina menekään sellaisenaan läpi. Siksi, huipputiimissä on helppo ottaa kantaa -kriittistäkin. Palauttetta siis osataan antaa ja ottaa vastaan.

Huipputiimissä ei tarvitse tehdä työtä otsa kurtussa
Toisaalta työskentelyä leimaa myös keveys. Työtä ei tehdä otsa kurtussa –huumori voi olla ulkopuolisesta kuulijasta ”rajuakin” kun peruslähtökohta on työyhteisössä kunnioitus ja arvostus. Flow –tunteita esiintyy, jolloin joskus suurestakin työmäärästä huolimatta töistä lähtiessään ei olekaan niin väsynyt, kun päivän tuloksellisuutta katsomalla voisi luulla!

Miten huipputiimiksi sitten tullaan?
Miten huipputiimiksi sitten tullaan? Miten sitä voi edistää? Uskon, että isoin ja merkittävin asia on tietoisesti tukea arvostavaa työkulttuuria. Opetellaan tietoisesti tapaa kommunikoida arvostavasti, ottamalla esiin rakentavasti kehittämiskohteita ja antamalla myös kehuja ja tunnustusta.

Esimiehen asema on erittäin tärkeä. Auktoriteettiasemasta tehnyt esim. työn merkityksellisyyden määrittelyt muokkaavat koettua todellisuutta paljon. Esimiehen tehtävä on ikään kuin johtaa merkityksiä positiiviseen ja rakentavaan suuntaan. Toki jokainen työyhteisön jäsen voi vaikuttaa arvostavan työkulttuurin synnyttämiseen omilla teoilla ja sanoilla –joka päivä.

Pia Vilanen, Luotain
Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työnohjaaja

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Arkisto