fbpx

Mitä mindfulness on?

elo 20, 2012 | Blogi

mindfulnessMitä mindfulness on?

Länsimaisen lääketieteen piirissä mindfulness:ia on tutkittu ja käytetty noin parinkymmenen vuoden ajan.

Tutkimuksen pioneerina voidaan pitää Massachusettsin yliopistossa työskentelevää Jon Kabat-Zinniä. Hän kehitti kahdeksan viikkoa kestävän ohjelman, joka tuli tunnetuksi nimellä Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR, tietoiseen läsnäoloon perustuva stressinhallinta).

Luotaimen 8 viikon  intensiivikurssi hyvinvointiin

Luotaimen 8 viikon mindfulness intensiivikurssi perustuu Jon Kabat-Zinn:n malliin. Luotaimen kursseilla hyödynnetään lisäksi positiivisen psykologian tutkimustuloksia myönteisten tunteiden lisäämiseksi ja omien vahvuuksien löytämiseksi. Kurssin aikana tehdään mm. positiivisen psykologian pioneeriprofessorin Martin Seligmanin kehittämä internet testi omiin vahvuuksiin liittyen. Luotaimen kurssit pitää koulutettu mindfulness -ohjaaja.

Mindfulness :ssa on kyse pysähtymisestä havannoimaan

Mindfulness:ssa on kyse  pysähtymisestä havainnoimaan hetkeä sellaisena kun se on. Huomio kiinnitettään mm. hengittämiseen. Mieleen nouseviin erilaisiin tunteisiin tai tapahtumiin ei reagoida, niitä havainnoidaan. Mindfulness harjoituksiin liittyy myös kehollisia harjoituksia, jotka auttavat tunnustelemaan kehoa uudella tavalla.

Itse koen, että Mindfulness vankistaa itsearvostusta ja myötätuntoa itseä kohtaan. Se saa aikaan levollisuutta kehoon ja mieleen ja vähentäen esim. turhaa riittämättömyyden kokemusta ja suuntaa energiaa itse tekemiseen. Jon Kabat-Zinn kuvaa mm. kirjassaan: Olet jo perillä, että mindfulness –harjoitukset ovat yhteydessä siihen, että ihminen voisi elää tasapainoisempaa elämää.

Säännöllinen harjoittelu saa aikaan myös fysiologisia muutoksia

Säännöllisen harjoittelun on havaittu muuttavan aivorakenteita. Suomen lääkärilehden artikkelin (Suomen Lääkärilehti 1–2/2008 vsk 63) mukaan menetelmä vaikuttaa myös fysiologisiin ominaisuuksiin  mm. aivojen sähköiseen toimintaan sekä aivokuoren rakenteeseen, autonomisen hermoston toimintaan ja hormonitoimintoihin.  Kun mieleen nouseviin tuntemuksiin ei reagoida, alkaa siis syntyä uusia hermoyhteyksiä ja mm. hormonitoiminta muuttuu.

Mindfulness lisää stressinhallintakykyä ja vähentää murehtivia ajatuksia merkittävästi

Tutkimusten mukaan mindfulness -taitojen harjoittelun teho perustuu parantuneeseen tunteiden prosessointikykyyn ja tämän kautta vahvistuneeseen stressinhallintakykyyn. Myös yleinen positiivinen mielentila lisääntyy. Edellä mainitussa Suomen lääkärilehden artikkelissa kuvattiin mm. tutkimusta, jossa havaittiin, että säännöllinen harjoittelu vähensi häiritseviä ja murehtivia ajatuksia merkittävästi.

Mindfulness -vallankumouksellinen menetelmä

Mindfulness -ohjaajana olen kohdannut monia ihmisiä, joita menetelmä on auttanut merkittävästi. Joillakin tämä on tarkoittanut työelämää haittaavien tunteiden vuoristoradan tasaantumista, joillakin työn kuormitus ja kokonaisvaltainen stressantuneisuus on lieventynyt, jollakin masennusoireet-, jollakin jännitysoireet ovat tasaantuneet.

Työuupumus lyhentää elinikää

Työssäjaksamisen kanssa kamppailu ei ole terveydellemme eduksi. Juuri julkaistun Työterveyslaitoksen ja Helsingin yliopiston yhteisen tutkimuksen mukaan (Iiris Hovatta ja Kirsi Ahola, 2012) työuupumus lyhentää telomeerejä. Kromosomien päät, joita kutsutaan telomeereiksi, lyhenevät jokaisen solun jakautumisen yhteydessä ja normaalitilanteessa telomeerien lyhentyminen onkin täysin luonnollinen ikääntymiseen liittyvä ihmisen ominaisuus. Lue lisää

Mindfulness tukee hyvinvointia raivaamalla ajatuksista tilaa hyville hetkessä tapahtuville kokemuksille

Länsimainen ihminen kohtaa melkoisen informaatiotulvan päivittäin ja korvien välissä surraa jatkuvasti kaikenmaailman asioita. Meillä, aika monella, taitaa olla myös taipumus epämääräiseen asioiden murehtimiseen ja höpötys, jota itsellemme korvien väliin tuotamme, ei aina ole edukkaimmasta päästä. Mindfulness auttaa juuri tähän.

Opettelemalla käytännön menetelmiä pysäyttää jatkuva ajatuksen juoksu, auttaa keskittymään käsillä olevaan hetkeen ”makuihin, joita syön” ”ihmiseen, kenen seurassa olen” ”työtehtävään, joka juuri nyt on käsillä” …. Olen itse saanut mindfulness:sta paljon apua omaan hyvinvointiin ja nähnyt kuinka se käytännössä vaikuttaa myös toisiin ihmisiin. Luoteimella alkaa syksyn uudet mindfulness -kurssit 2.10 Tampereella ja 4.10 Helsingissä. Kerron lisäksi mindfulness -luennoilla mm. 4.9 Tampereella mistä mindfulness:  ssa on kyse. Suosittelen tutustumaan!

Pia Vilanen, Toimitusjohtaja, valmentaja, Mindfulness ohjaaja. Luotain Consulting Oy

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Arkisto