fbpx

Kohti ammattimaisempaa johtamista

joulu 18, 2020 | Blogi

Johtaminen on kykyä nähdä

Johtaminen on rohkeutta tarkastella tulevaisuutta, kauempana häämättäviä muutoksia ja ajatella vapaasti. Tulevaisuuden pohtiminen on entistä tärkeämpää, sillä maailma tosiaan muuttuu. Uusia varteenotettavia mahdollisuuksia avautuu sitä mukaa kun ohjaamme ajatusta erilaisiin näkökulmiin, teknologia, ilmastonmuutos, politiikka tai ihmisten käyttäytymisen muutokset. Jotkut muutostekijät näyttäytyvät samaan aikaan isoina uhkina, mikäli niihin ei varauduta. Tästä esimerkkinä monia toimialoja ravistelleet teknologiset muutokset, jotka ovat vieneet ydinliiketoiminnan mennessään. Kriittisintä on ollut ajoitus. Että on ehditty etujoukoissa hyödyntämään uusinta teknologiaa ja vastaamaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin innovatiivisilla prosesseilla, uusilla tuotteilla ja palveluilla. Joskus se on vaatinut valtavia muutoksia, toisinaan on ollut viisasta edetä pienin askelin. Olennaista on, että johtajilla on ollut kykyä ja aikaa nähdä. Näkökykyä voi parantaa hyvä tiimi, johtoryhmä, hallitus tai vaikkapa yrityskummi tai mentori, mutta se ei pelkästään riitä. On irrotettava aikaa johtamisen tärkeimmille alueille, joista ennakointi lienee ykkönen. Keskeistä on omien tehtävien priorisointi. Kuinka helposti itse kukin meistä hukkuu arjen rutiineihin. Se on sitä vaarallisempaa mitä kauemmin se kestää.

Johtaminen on edellytysten luomista

Onko meillä onnistumisen edellytyksiä? Kannattavan ja menestyvän yritystoiminnan lähtökohtana on ymmärrys siitä, miksi yritys on olemassa, mihin sillä tähdätään ja millaisia taloudellisia ja muita tekijöitä siihen liittyy. Strateginen suunnittelu ei ole ainoastaan suurten yritysten työlistalla. Hyvä strategia on ensimmäinen edellytys kaiken kokoisissa yrityksissä. Yksinkertaistettuna se tarkoittaa seuraavia asioita: Omistaja on määritellyt mitä yritykseltään haluaa, merkittäviä muutossuuntia oivaltamalla on löydetty uusia mahdollisuuksia ja määritelty yhteinen tahtotila joidenkin vuosien päähän. Sitten on mietitty millaisilla tekijöillä halutut asiat toteutuvat ja selkeytetty mitä käytännön toimia onnistunut toteutus edellyttää. Johdonmukaista, koko organisaatiolle ymmärrettävää ja mielellään innostavaa. Yhteisiä tavoitteita ennen kaikkea.

Johtaminen on oppimista

Jotta voi mahdollistaa muiden tekemisen ja kasvamisen, on kyettävä luomaan toisille edellytyksiä loistaa ja toteuttaa kiinnostavia asioita. Tähän tarvitaan pitkäjänteistä osaamisen johtamista, sekä onnistunutta vuorovaikutusta. Viestintää. Jotta voi menestyksellisesti johtaa muita, pitää tuntea itsensä. Mitä syvällisemmin ymmärtää omaa käyttäytymistään, sitä helpommin pystyy oppimaan ja kasvamaan johtajana. Synnynnäistä johtajaa on harvemmin olemassa, vaikka toisilla saattaa olla siihen enemmän taipumuksia. Johtajana toimiminen on ammatti, johon kokemus tuo varmuutta, mutta johon kannattaa kouluttautua läpi elämän. Kukin meistä voi kirkastaa ymmärrystään, saada uusia työkaluja muutostilanteiden johtamiseen ja antaa itselleen aikaa johtajana kehittymiseen.

Merja Talkio-Vilanen
Luotain Consulting Oy
valmentaja, strategiatyö ja johtaminen

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Arkisto