fbpx

Kaikille parempaa palvelua

huhti 10, 2017 | Blogi

Sote-uudistus etenee ja tämän kevään aikana on tarkoituksena saada sitä raamittavat säädökset hyväksytyiksi

Päätavoitteina ovat nykyistä asiakaslähtöisemmät, vaikuttavat ja paremmin yhteen sovitettavat palvelut. Nämä tavoitteet sisältävät myös pyrkimyksen kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillitä kustannuksia.

Maakuntamallissa sosiaali- ja terveydenhuollossa saatavuus, yhdenvertaisuus ja kustannusten hillitseminen saavutetaankin jo sinällään, kun yksittäisen kunnan vastuu jakautuu suuremmalle yksikölle. Kustannusten ennustettavuus on kunnissa ollut vaikeaa. Tulevaisuudessa kunnissa onkin selvästi helpompaa hallita ja ennakoida menoja kun sote-menojen kasvu siirtyy maakunnille.

Palvelujen saatavuuden osalta maakunta tarjoaa koko palvelutarjooman huomattavasti leveämmillä hartioilla

Saavutettavuus taas jää nähtäväksi. Mitä tarkoitetaan lähipalveluilla, kuinka pitkä matka on lähelle? Onko se kenties sairaanhoitajan vastaanotto ”terveyskeskuksessa” ilman lääkäreitä? Tarkoittaako silloin saatavuus kaupunkikeskuksissa olevia sotekeskuksia?

Valinnan vapaus

Uudistuksen tavoitteissa mainitaan myös palveluiden saanti nykyistä yksilöllisemmin. Mitä tällä tarkoitetaan ja miten siihen tulevalla uudistuksella päästään? Kyse lienee paljon puhutusta valitsemisen vapaudesta.

Ensin kuitenkin viranomainen on arvioinut, tehnyt päätöksen mistä tarpeesta on kyse ja millä palvelulla siihen tulisi vastata. Toivottavasti tämän päätöksen teon syntyhetkellä asiakasta/potilasta on kuultu ja hänen toiveensa huomioitu. Suurena etuna näen myös valinnanvapauden tuoman paremman ja nopeamman palveluihin pääsyn. Valinnanvapaus synnyttää väistämättä tunteen oman elämän hallinnasta. Samalla se vahvistaa ihmisen pyrkimystä omaa toivetta ja tavoitetta kohti.

Tuleva Sote-järjestelmä tuntuu tällä hetkellä sekavalta. Rahoitus ja maakunta sote-järjestäjänä sen sijaan tuntuvat löytävän paikkansa. Kustannukset sen sijaan uudistuksen myötä näen ainakin aluksi nousujohteisena, ellei käy niin, että maakuntien palvelulupaus on huomattavasti kapeampi kuin nykyiset kuntien palvelut. Uskon kuitenkin, että kustannusten hillinnän tavoite kuitenkin saavutetaan, hitaasti ja useita muutoksia tehden.

Mitä tarkoitetaan peruspalveluilla?

Mediassa on käyty keskustelua yleissairauksista ja yleissairauksien määritelmästä. Ihmettelen itsekin mitä ovat sosiaalipalveluiden peruspalvelut. Onko peruspalvelut jotain arkipäiväistä ?

Liian monimutkaisen järjestelmän valuvikana voi esiintyä yhä heikommat palveluketjut. Minä kansalaisena toivoisin tietäväni, kuka orkesteria johtaa ja kuinka se tunnistaa minut ja minun asiani kokonaisuudessaan, vai hoidetaanko-hoivataanko minut osissa? Digitalisaation tärkeyttä ei voi väheksyä tässä asiassa. Sen tulisi toimia nopeana, oikea-aikaisena ja sen tulisi kyetä yhdistämään minut kokonaisuudeksi.

Maakuntien alueilla sijaitsee kyliä, kaupunkeja, perusterveydenhuoltoa-erikoissairaanhoitoa, sosiaalityötä-sosiaalipalveluja, yksityisiä-julkisia ja nämä kaikki suunnitellaan keskustelemaan keskenään. Toivon, että se olisi valmiina uudistuksen astuessa voimaan laadun ja turvallisuuden takia. Palvelutuottajia toivon olevan monia. Elinkeinoelämää rikastuttamassa ja tarjoamassa monipuolisia palveluja monipuolisille ihmisille. Kentällä toimivat tälläkin hetkellä laadukkaita, joustavia ja idearikkaita palvelutuottajia.

Työ- ja elinkeinoministeriön 2016 sosiaali- ja terveysalan pk-barometristä selviää, että kentällä on odottava tunnelma. Barometristä selviää myös se, kuinka valinnanvapauden, seteleiden laajempi käyttö tukisi pk-yritysten mahdollisuuksia toimia markkinoilla sekä kehittää innovatiivisia ja digitaalisia palvelumalleja.

Sotekeskusten ja maakuntien hankinnat vaikuttavat kasvavan volyymiltaan suuriksi, joihin yksittäisen palvelutarjoajan voi olla vaikea rekisteröityä tai pärjätä julkisissa hankinnoissa. Verkostoitumista onkin jo tapahtunut. Kova hyörinä yhteistyökumppaneiden etsimisessä on käynnissä. Mutta menettääkö yrittäjä/palveluntuottaja silloin jotakin identiteetistään ja tavasta toimia? Tätä on kysellyt monikin yrittäjä.

Sote uudistus on valtava ja monikerroksinen

Sote-uudistuksen valtavuutta ja monikerroksellisuutta kuvastaa hyvin mediassa esillä ollut valtakunnallinen kiinteistöyhtiö.  Alaa koskevia lakeja, myös erityislakeja muutetaan. Mitä kaikesta päätösvalta on maakunnilla ? Ja kuinka sitä hallinnoidaan? Ja kuinka voidaan taata silti kaikille kansalaisille eri maakunnissa yhdenvertaiset palvelut ?

Ajatuksissa risteilee monet kysymykset, joihin vastauksia ei vielä ole. Kukaan ei tiedä tarkasti, mutta suuret linjaukset kuitenkin jo tiedetään. Valinnanvapauden lainsäädäntö on keskiössä kaikessa keskustelussa. Tärkeää sekin, mutta peittoaa monta muuta yhtä tärkeää ja tulevaisuuteen vaikuttavaa asiaa.

Asiantuntijoiden kuuleminen ja heidän viestinsä, sosiaali- ja terveydenhuollon tekijöiden huomiot ja asiakkaiden toiveiden yhteenveto on jotakin sitä, mitä nyt tulisi tavoitella. Hallinnollinen ja järjestelmäkeskeinen ja jopa henkilöihin/ valintoihin  kohdistuva kiinnostus ylittää nyt keskustelun ja jättää hämäräksi tavoitteisiin pääsyn tien. Positiivista on että muutos vihdoinkin tapahtuu. Sukupolvet vaihtuvat, on tullut aika päivittää sosiaali- ja terveyspalvelumme nykyajan vaatimusten mukaisiksi, vaikuttaviksi  ja yksilöllisiksi palveluiksi.

 

Kirjoittaja

Marjo Rönkä, Senior Consultant, sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen asiantuntija, Luotain Consulting Oy

  • Marjo on ollut mukana sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristön muutoksessa palveluntuottajien edustajana mm. erilaisten lakien ja säädösten valmisteluvaiheesta alkaen
  • Palkittu kultaisella Suomen Yrittäjien ansiomerkillä tunnustuksena merkittävästä yrittäjyyden hyväksi tehdystä työstä. Marjo on toiminut 20 vuotta sote -alan yrittäjien edunvalvonta, konsultointi- ja kouluttamistehtävissä.
  • Laaja yhteistyöverkosto mm. päättäjiin, palveluntuottajiin ja viranomaisiin takaa viimeisimmän tiedon alan tulevista muutoksista
  • Aikaisemmalta uralta Marjolla on pitkä käytännön kokemus vanhusten-, lasten-, vammais-, ja kotihoidon sekä päihde- ja mielenterveyspalvelujen tuottamisesta.

Lähde mukaan Sote-foorumiin 11.-12.5. kuulemaan Suomen johtavia Sote-uudistuksen liittyviä asiantuntijoita. Lue lisää tästä.

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Arkisto