fbpx

Arvostava työyhteisö

helmi 10, 2023 | Blogi

Sillä missä, miten ja millä mielellä teemme työtämme, on merkitystä. Käytämme ison osan ajastamme työssä, joten sillä on merkitystä, mitä annamme työllemme ja mitä siltä saamme.

Ennen nykyistä etä- ja hybridityöaikaa suurin osa työssä käyvistä ihmisistä teki töitä tavalla tai toisella toisten kanssa, vain muutamia prosentteja teki työtään yksin. Kuluneet pari vuotta ovat opettaneet meidät tekemään työtä uusilla tavoilla, ja jatkossakin tulemme monipuolistamaan työn tekemisen tapoja ja tottumuksia. Silti yksi asia on pysynyt samalla tavalla tärkeänä: Kokemus työstä, kokemus työyhteisöstä ja yhdessä työn tekemisestä.

Arvostavalla työyhteisöllä on meille suuri merkitys: Mitä saamme aikaiseksi, miten voimme ja miten hyödynnämme parhaalla mahdollisella tavalla omaa ja jokaisen parasta kaikkien hyödyksi. Hyvin yhdessä toimiva tiimi on sekä tuottelias että hyvinvoiva, tästä on paljon tutkimusnäyttöä. Miten voimme varmistaa, että työyhteisömme ja tiimimme on arvostava ja arvostus näkyy kaikessa tekemisessä?

Luotaimessa olemme toteuttaneet Arvostava työyhteisö -valmennusta jo 15 vuoden ajan sadoissa, monenlaisissa ja monen kokoisissa työyhteisöissä. Kaikille valmennettaville työyhteisöille ja tiimeille on ollut yhteistä halu saada kaikkien paras esiin, antaa toinen toisilleen mahdollisuus toteuttaa omaa työtään niin hyvin kuin suinkin, hyvinvoinnista ja hyvästä ilmapiiristä puhtia saaden. Välillä on ollut tarpeen muokata ja hienosäätää joitain toimintatapoja tai näkökulmia, välillä on ollut kyse enemmänkin jo olemassa olevan hyvän vahvistamisesta.

Yhteisöllisyys ei ole itsestään selvää

Arvostava työyhteisö – valmennus on vuorovaikutteinen, ja lähtökohtana on pohtia yhdessä, millainen arvostava työyhteisö juuri meillä parhaimmillaan on. Millaista töissä on aivan käytännössä, kun yhteinen arvostava ja toinen toisensa moninaisuutta kunnioittava työn tekeminen toteutuu. Mitä silloin teemme, miten toimimme, mitä tuomme mukanamme, miten olemme toinen toistemme kanssa vuorovaikutuksessa. Pohdimme, mitä juuri minä voin tehdä, jotta me kaikki koemme työtiimissämme ja työporukassamme aitoa toinen toisemme arvostusta.

Yhteisöllisyys on saanut parin viime vuoden aikana lisää merkityksiä. Aiemmin itsestään selvinä pidetyt kohtaamiset työpaikoilla, spontaanit ajatusten vaihdot, kahvikupillinen työkaverin kanssa etukäteen suunnittelematta – nämä muuttivatkin muotoaan ja itsestään selvyydestä alkoi tulla kaivattua harvinaisuutta. Huomasimme, miten iso merkitys työn tekemiselle on sillä, että voimme olla vuorovaikutuksessa toinen toistemme kanssa. Huomasimme, että spontaanit ajatukset, kommentit ja ideat ovat asioita, joita olemme näiden vuosien aikana oppineet entistä enemmän kaipaamaan ja arvostamaan. Kuinka merkityksellistä onkaan, että meillä on mahdollisuus vaihtaa ajatuksia ja saada ideoita toinen toisiltamme.

Vuorovaikutus on olennainen osa työelämää. Vuorovaikutuksessa ollaan harvemmin yksin, vuorovaikutuksen peruslähtökohtana on kohtaaminen toisen kanssa. Valmennuksessa tutustumme meitä ihmisiä käyttäytymisessä ja kohtaamisessa motivoiviin tekijöihin ja opimme tunnistamaan omaa käyttäytymistämme ohjaavia tekijöitä. Arvostava työyhteisö -valmennuksessa pohdimme yhdessä myös positiiviseen psykologiaan perustuen vahvuuksiamme, niiden tunnistamista sekä hyödyntämistä työssämme. Millä tavalla saisimme kunkin vahvuuksia esiin ja käyttöön?

Mistä meillä syntyy työn ilo?

Työstä saa nauttia ja iloita – huomaammeko, mistä työn ilo meillä syntyy? Positiivinen psykologia on nostanut keskiöön myönteisyyden, myönteiset ajatukset, myönteiset tunteet, vahvuudet ja ilon onnistumisesta. Me jokainen voimme omalta osaltamme vaikuttaa siihen, tuonko työyhteisööni myönteisen näkökulman, vai katsonko asioita tummien silmälasien läpi. Arvostava työyhteisö -valmennuksessa vahvistamme yhdessä myönteisen näkökulman mahdollisuutta, katsomme, mitä hyvää ja toimivaa meillä jo on, miten voimme pitää hyvistä asioista kiinni, miten voimme osoittaa toinen toisillemme arvostusta, miten pysähdymme huomaamaan nykyhetken. Valmennuksessa pohdimme yhdessä työn ilon syntymistä – mistä se rakentuu juuri meillä ja miten itse kukin voi siihen vaikuttaa. Millaista ilmapiiriä vahvistan, mitä tuon töihin tullessani mukanani ja millaista tarinaa työstäni ja työpaikastani kerron niin itselleni kuin toisille?

Arvostava työyhteisö -valmennuksen hyödyt ovat laaja-alaisia. Yhteishenki lujittuu ja myönteisen näkökulman vahvistuminen saa lisää pontta alleen. Tavoitteena on lisätä itsetuntemusta ja ymmärrystä oman käyttäytymisen vaikutuksesta työkavereihin ja työyhteisön ilmapiiriin. Yhteisen tavoitteen kirkastuminen auttaa muuttuvissakin tilanteissa eteenpäin, omien ja työtovereiden vahvuuksien tunnistaminen ja mahdollisuuksien mukaan työssä hyödyntäminen tuo mukanaan lisää energiaa ja intoa. Valmennus on oiva käytännön keino pysähtyä yhdessä huomaamaan olemassa oleva hyvä sekä tarvittaessa yhdessä miettimään, olisiko meille hyödyllistä muokata, tai hienosäätää joitain asioita, jotta ne olisivat meille kaikille vielä toimivampia.

Arvostava työyhteisö – valmennus on Luotaimessa kehitetty. Valmennus sisältää sekä luentomaisia osuuksia että lämminhenkisiä harjoituksia ja pohdintoja; valmennuksen sisältö räätälöidään toimialan ja työyhteisön tarpeet huomioon ottaen. Valmennus voidaan räätälöitynä toteuttaa joko osissa esim. kahden puolen päivän jaksoissa tai yhden koko päivän mittaisena kokonaisuutena tai prosessivalmennuksena, jossa puolen päivän mittaisia tapaamisia neljästä kuuteen valmennuspäivää.

Kokemuksia Arvostava työyhteisö -valmennuksesta – mistä on pidetty:

  • Ajatuksia herättävä, ryhmähenkeä vahvistava tilaisuus
  • Parempi, kuin mitkään aikaisemmat koulutukset
  • Ymmärrän nyt paremmin erilaisia työkavereita ja heidän arvojaan
  • Pidin positiivisen psykologian osuudesta ja siitä, miten itse voi vaikuttaa asioihin
  • Tärkeää oli vahvuuksien tunnistamisen merkitys ja onnistumisten tuominen esiin yksilönä/yhteisössä
  • Me-hengen merkityksen ymmärtäminen on keskeistä!
  • Monipuolinen valmennus, hyvät ryhmätyöt
  • Valmentajan aktiivinen osallistaminen oli hyvää
Tuula Kiuru-Ahvonen

Teksti: Tuula Kiuru-Ahvonen

Kirjoittaja VTM, Työnohjaaja STOry, Johdon työnohjaaja MasterCSLE, Certified Business Coach, Ratkaisukeskeinen työnohjaaja, Ratkaisukeskeinen työyhteisö- ja esimiesvalmentaja, Mindfulness –ohjaaja. Luotain Consulting Oy.

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Arkisto