fbpx

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Luotain Consulting Oy

Postiosoite: PL 101, 33101 TAMPERE

Käyntiosoite: Pyhäjärvenkatu 5 A, 5. kerros, 33200 TAMPERE
Puh +358 44 2832673

2. Rekisteriasiat

Rekisteriä koskeviin ongelmiin ja palautteisiin vastaa Pia Vilanen, [email protected], +358 442832673 tai Markus Pusa, [email protected], +358 400419865. Asiakaspalvelumme vastaa viimeistään kahden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin. Asiakaspalvelumme yhteystiedot: Ota yhteyttä: [email protected]

3. Rekisterin nimi

Luotain asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Keräämme, säilytämme ja käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Pääasiallisia käyttötarkoituksia ovat:
• markkinointi potentiaalisille ja nykyisille asiakkaillemme;
• asiakassuhteisiin liittyvien sopimusvelvoitteiden toteuttaminen ja sopimuksen valmisteleminen;
• asiakassuhteen hoitaminen;

Kuka käsittelee tietojani ja luovutetaanko niitä kolmansille osapuolille?
Emme luovuta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle. Pääsääntöisesti henkilötietoja käsittelee yrityksemme henkilöstöön kuuluvat henkilöt tehtäviään suorittaessaan. Saatamme myös ulkoistaa alihankkijoille joitain henkilötietojen käsittelyä, kuten henkilötietojen tallennukseen ja käsittelyyn käytetyt tietojärjestelmät. Huolehdimme tällöin muun muassa sopimuksin siitä, että tietojen luottamuksellisuus säilyy ja tietoja käsitellään myös muutoin lainmukaisesti. Saatamme myös luovuttaa tietoja muutoin sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi taikka lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä. Saatamme myös luovuttaa tietojasi, mikäli olisimme osallisena yritys- tai liiketoimintakaupassa.

Luovutetaanko tietojani EU:n ulkopuolelle?
Henkilötietoja ei pääosin luovuteta EU:n ulkopuolelle. Mahdolliset luovutukset EU:n ulkopuolelle koskevat ainoastaan tilanteita, jossa käyttämiemme järjestelmien palvelimet sijaitsisivat EU:n ulkopuolella. Mikäli näin tapahtuisi, huolehdimme siitä, että tietojen käsittely, siirto ja tallennus toteutetaan lain edellyttämin perustein ja lain mukaisin riittävin suojamekanismein. Käytämme sähköpostimarkkinoinnissa Mailchimp uutiskirjepalvelua, kolmannen osapuolen pilvipalvelua, jonka palvelimet sijaitsevat Yhdysvalloissa, muut palvelimet sijaitsevat EU:n alueella.

Kauanko henkilötietojani säilytetään?
Emme säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii.

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?
Tietoja säilytetään palveluntarjoajiemme palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot pidetään luottamuksellisina eikä niitä ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville taikka luottamuksellisesti ja rajoitetusti sopimusten perusteella alihankkijoillemme, joita mahdollisesti käytämme tässä tietosuojaselosteessa mainittujen tarkoitusten toteuttamiseen. Pääsy henkilötietoihin on järjestelmissä suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Toimitilamme ovat lukitut ja suojattu ulkopuolisilta.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

Nimi
Sähköpostiosoite
Matkapuhelinnumero
Yritys ja asema/työtehtävät
Toimiala
Asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät asiat

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan Luotaimen asiakastietojärjestelmästä, toimenkuvansa puolesta henkilöistä, jotka saattavat olla kiinnostuneita palvelutarjonnastamme ja sekä uutiskirjeemme tilanneista henkilöistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi lain määrittelemissä puitteissa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Luotaimen tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää milloin tahansa tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.