fbpx

Valmentajat

Jari Stenvall

puh. - | email: jari.stenvall-eiroskaa@luotain.net

Hallintotieteiden tohtori, professori johtamiskorkeakoulu, Luotaimen hallituksen jäsen ja johdon valmentaja, vuoden 2022 professori.

Tutkimushankkeen johtajana ja vastuuhenkilönä yli kuudessakymmenessä hankkeessa, joiden rahoittajina ovat toimineet muun muassa Tekes, Työsuojelurahasto, valtiovarainministeriö,  opetus- ja kulttuuriministeriö, kunnat ja Kuntaliitto. Toiminut  aikkiaan 46 väitöskirjan ohjaajana. Public Management Review toimituskunnan jäsen Jarilla on myös vahva hankejohtamisen johtamisen kokemus. Hän ollut ollut vastuussa lähes kuudesta kymmenestä hankkeen ja projektin johtamisesta. Hankkeisiin sisältyy myös useita EU-rahoitteisia hankkeita.  Jari Stenvall:lla on laaja kansainvälinen kokemus ja verkostot. Hän on saanut kansainvälisestä tutkimustoiminnasta tunnustuksia.Jari Stenvall on edesauttanut hankkeissaan ammattilaisten välistä yhteistyötä ja oppimista,  alueellista kehittämistä, muutosjohtamista, palveluinnovaatioiden kehittämistä,  informaatioteknologian hyödyntämistä organisaatioissa sekä kaupunkien kehittäminen älykkään kaupungin kehyksessä. Tulos- ja vaikuttavuusperusteiset palvelut ja niiden kehittäminen. Tieteellisiä julkaisuja yhteensä noin 160.