Vuorovaikutusvalmennus

Tilanteeseen sopiva, arvostava ja ammattillinen vuorovaikutus ei ole itsestäänselvyys. Vuorovaikutuksen laadulla on aina iso merkitys niin työhyvinvoinnille kuin asiakastyytyväisyydellekin, mutta aivan erityisesti painetilanteissa, tai työyhteisön eri syistä kuormittuessa arvostava vuorovaikutus on tärkeää sekä tilanteen purkamiseksi että siitä eteenpäin pääsemiseksi. Monet isoiksi kasvaneet ongelmat tai eskaloituneet asiakastilanteet voitaisiin välttää, kun vuorovaikutus olisi oikeanlaista ja toisten näkemystä arvostavaa. Onneksi vuorovaikutustaidot ovat taitoja, joita voi kehittää. Vuorovaikutus onnistuu sitä paremmin, mitä avoimempi asenne työyhteisössä on vuorovaikutustaitojen kehittämiseen yhdessä.

Luotaimen vuorovaikutusvalmennuksessa opit näkemään erilaisten käyttäytymistyylien vahvuudet ja oivallat oman asenteen merkityksen vuorovaikutustilanteissa. Arvostavassa työyhteisössä ammennetaan voimaa onnistumisista, vahvuuksista sekä myönteisestä suhtautumisesta toisiin ihmisiin. Onnistunut vuorovaikutus lisää työniloa.

Arvostava vuorovaikuttaja ymmärtää ammatillisen ja yksityisen vuorovaikutuksen eron, osaa viestiä ja vuorovaikuttaa ratkaisukeskeisesti ja pärjää myös haastavissa asiakastilanteissa niin ulkoisten kuin sisäisten asiakkaiden kanssa. Valmennus on lämminhenkinen, käytännönläheinen ja osallistava. Teemoja mietitään oman työn, työyhteisön ja oman organisaation asiakkaiden näkökulmasta.

Valmennus auttaa kehittämään asiakaslähtöistä palvelua ja asiakaskokemusta: Mitä tarkoittaa asiakkuus meidän organisaatiossamme? Mikä on asiakkaan kokemus erilaissa asiakaskohtaamisissamme läsnäolevasti tai eri kanavissa, kuten puhelimessa tai chatissa? Millaista on vuorovaikutus yhteistyökumppaneiden ja muiden sidosryhmiemme kanssa? Millaista tarinaa kerromme ja mitä vahvistamme?  Puhummeko samaa ammatillista kieltä?

Tilaa työyhteisöösi!
Valmennuksia on järjestetty monille eri ammattiryhmille liki koko Suomen alueella, mm. hoitajille ja lääkäreille, monille eri kirjastoille, sosiaalityöntekijöille, ip-ohjaajille, myyjille, opettajille ja sihteereille. Valmennus soveltuu erityisen hyvin myös moniammatillisille työyhteisöille ja kaikille asiakkaita kasvokkain tai eri viestimien kautta kohtaavien työntekijöiden ja asiakaspalveluhenkilökunnan vuorovaikutustaitojen kehittämiseen.

Arvostavassa vuorovaikutusvalmennuksessa lähestytään vuorovaikutustilanteita yksilöiden erilaisuuden ja toistemme paremman ymmärtämisen kautta.

Vuorovaikutusvalmennuksen tavoitteena on:

  • oppia tunnistamaan ja ymmärtämään erilaisia ihmistyyppejä
  • oppia ymmärtämään omia käyttäytymistaipumuksia ja sitä, kuinka ne vaikuttavat toisiin ihmisiin
  • kehittää omia toimintatapoja onnistuvan vuorovaikutuksen lisäämiseksi
  • ymmärtämään, minkälaista on ammatillinen vuorovaikutus
  • kehittää keskusteluälykkyyttä painetilanteessa, neuvotteluälykkyyttä ja ongelmanratkaisutaitoja
  • oppia kunnioittavaa ja arvostavaa viestintää, vaikka asiakaspalvelutilanne olisi hyvin haastava
  • vuorovaikutusvalmennuksessa voi syventää mm. omaa itsetuntemusta, kehittyä työryhmä- ja tiimityöskentelyssä ja oppia viestinnällisiä taitoja.

Valmennuksessa on mahdollista hyödyntää myös Everything DiSC®-profiileja, jolloin kukin osallistuja saa valmennuksessa oman profiilinsa, sekä kirjallisen kuvauksen käyttäytymistyylinsä erityispiirteistä, vahvuuksista ja kehityskohteista. Toisten erilaisia vuorovaikutustyylejä ja niiden painotuksia ymmärtämällä voidaan löytää uudenlaisia näkökulmia ja työkaluja työyhteisön vuorovaikutuksen kehittämiseen yhdessä.

Ota yhteyttä ja kysy lisää alla olevalla lomakkeella, tai ole meihin suoraan yhteydessä. Olemme mielellämme sinulle avuksi.

Tuula Kiuru-Ahvonen
Valmennuspäällikkö
[email protected]
050-3251152

Eija Haapala
Henkilöstöjohtaminen, Myynti ja Markkinointi
[email protected]
050-4380866

Markus Pusa
Koulutuskoordinaattori
[email protected]
0400-419865