fbpx

Valmentava johtaminen

Valmentava johtaminen

-valmentavan johtamisen ydintaidot 360°

Menestyksekäs valmentava johtaminen perustuu ennen kaikkea toista ihmistä arvostavaan asenteeseen. Valmentava johtaminen on arvostavaa, osallistavaa ja tavoitteellista toiminnan ohjaamista ja suuntaamista. Se ohjaa jokaisen työyhteisön jäsenen voimavaroja, tietoja ja taitoja ryhmän ja organisaation käyttöön.

Esimiesvalmennus ja valmentavan johtamisen arviointi ja sen pohjalta tehdyn raportin ja coaching tapaamisen tavoitteena on auttaa esimiehiä kehittymään valmentavan johtamisen taidoissa. Valmentava johtaminen tukee yhteisön kehittymistä ja uusien ratkaisujen syntymistä. Se auttaa ihmisiä motivoitumaan ja löytämään aitoa työn iloa.

Valmennusohjelman tarkoituksena on ohjata esimiehiä valmentavien esimiestaitojen kehittymiseen. Kehittämisen onnistumiseksi on hyvä hahmottaa kussakin taidossa tavoitetilaa, hyvää tulevaisuutta. Siksi ohjelmaan kuuluu 360 esimiesarviointi, jolla pyritään saamaan mahdollisimman paljon esiin työyhteisön, esimiehen itsensä ja oman esimiehen ideoita siitä, miten kunkin taidon tavoitetason toteutuminen näkyisi esimiehen päivittäisissä toimissa parhaimmillaan. Esimiehen taitojen kehittymisestä hyötyy koko työyhteisö.

Valmentava johtaminen sisältö:

 • Teoreettinen tausta ja valmentavaan johtamiseen liittyvä tutkimus
 • Valmentavan esimiehen rooli ja tehtävät työyhteisössä
 • Valmentavaan johtamiseen liittyvät käytännön työvälineet:
   • tavoitteiden asettaminen
   • päätöksenteko ja puheeksiotto
   • johdonmukaisuus ja tasa-arvo
   • myönteisyys ja kehittämiseen kannustaminen
   • yhteistyön johtaminen ja diplomatia
   • yksilöllinen johtaminen ja luottamuksen rakentaminen

Valmentava johtaminen kokonaisuus sisältää:

 • Valmennus esimiehille
 • Viestintäohjeet henkilöstölle
 • Esimiesarvioinnin toteuttaminen sähköisesti
 • Henkilökohtainen raportti ja henkilökohtainen coaching tapaaminen (1,5h)

Henkilökohtainen coaching esimiehille palvelu sisältää:

 • Henkilökohtaisen valmennuksen 1.5 h (90 min)
 • Kehittymissuunnitelman läpikäynnin ja sparrauksen henkilöstökeskusteluihin
 • Lisäcoaching kerrat sopimuksen mukaan

Kyselyn räätälöinti on mahdollista.

Esimiestaitojen kehittämisen prosessissa tärkeitä ovat seuraavat vaiheet:

 1. Esimiesvalmennuksessa opitaan valmentavan johtamisen parhaita käytäntöjä
 2. Oman esimiearvioinnin tuloksiin tutustuminen itsekseen, omien vahvuuksien ja kehittymiskohteiden hahmottaminen ennen henkilökohtaista valmennustapaamista
 3. Coachingtapaaminen, jossa löydetään konkreettisia toimintamalleja valmentavassa johtajuudessa kehittymiseen
 4. Tuloksista keskustelu henkilöstön kanssa
 5. Kehittymissuunnitelman viimeistely
 6. Suunnitelmaan palaaminen omassa kehityskeskustelussa esimiehen kanssa

Palvelu kyselyineen ja raportteineen ja coaching prosseineen myös englannin kielellä.

Valmentavan johtamisen ydintaidot 360° kysely

Valmentavan johtamisen ydintaidot -kyselyn ja sen pohjalta tehdyn raportin ja valmennustapaamisen tavoitteena on auttaa esimiehiä kehittymään valmentavan johtamisen taidoissa. Kysely mittaa mm. seuraavia teemoja: tavoitteiden asettaminen, tavoitteiden saavuttamisen seuraaminen, päätöksenteko, johdonmukaisuus, kehittämiseen kannustaminen, puuttuminen, diplomatia ja yhteistyön tukeminen, luotettavuus.

Kyselyn ja coaching prosessin tarkoitus on ohjata esimiestaitojen kehittämiseen, ei vain niiden pelkkään arvioimiseen ja tutkimiseen. Kehittymisen onnistumiseksi on hyvä hahmottaa kussakin taidossa tavoitetilaa, hyvää tulevaisuutta. Siksi kyselyssä on pyritty saamaan mahdollisimman paljon esiin vastaajien ideoita siitä, miten kunkin taidon tavoitetason toteutuminen näkyisi esimiehen päivittäisissä toimissa konkreettisesti. Esimiehen taitojen kehittymisestä hyötyy koko työyhteisö.

Kysy esimiestaitojen kehittämisprojektia organisaatiollesi:

Valmennuskokonaisuus on ollut erittäin pidetty ja kokonaisuus on mahdollista räätälöidä organisaation erityispiirteet huomioiden.

Ota yhteyttä ja kysy lisää alla olevalla lomakkeella. Olemme mielellämme sinulle avuksi.