Etätyö tiimivalmennus

Luotaimen Etätyö tiimivalmennus – tiimin työhyvinvointi ja etäjohtaminen – valmennuskokonaisuudessa keskitytään tämän hetken työelämän kannalta keskeisiin tiimityön piirteisiin, kuten yhteisöllisyyden säilyttäminen, vuorovaikutus etätyössä, työn organisoimisen taidot etätyössä, tiimin johtaminen ja tiimityön pelisäännöt etätyössä. Valmennuksessa käydään ratkaisukeskeisesti ja vuorovaikutteisesti läpi toimivan tiimin vahvuuksia ja motivaatiokeskeisiä elementtejä, sekä keskustellaan motivaation merkityksestä ja lähteistä sille. Etätyö, etäjohtaminen ja vuorovaikutus ovat keskeisimpiä teemoja – miten toimimme yhdessä yhteisen tavoitteen suuntaisesti, kun näemme toisiamme vain harvoin, tai vain etänä. Käsittelemme yhdessä monipuolisesti eri näkökulmista edellytyksiä tiimityön onnistumiselle.

Vuorovaikutuksessa olemme etänäkin aina vähintään kaksin, emme koskaan yksin. Valmennuksessa pohditaan erilaisuutta ja laajennetaan käsitettä moninaisuuteen – siihen, miten voimme näkökulmaa laajentamalla rikastuttaa käsitystämme ihmisten vahvuuksista ja niiden hyödyistä koko tiimille ja organisaatiolle. Tiimin toiminnan keskeisenä perustana on tiimin jäsenten hyvinvointi: 

Mistä hyvinvointi syntyy ja miten hyvinvointia pidetään yllä, sekä myös vahvistetaan nyt etätöissä organisaation strategisena kilpailutekijänä.

Luotaimen tiimivalmennuksen hyödyt

 • Tiimin yhteistyön parantuminen ja yhteisten tavoitteiden suuntaisesti toimiminen 
 • Erityyppisten henkilöiden vahvuuksien esiin saaminen ja arvostuksen lisääntyminen
 • Työyhteisön jäsenten itsetuntemuksen lisääntyminen ja yhteistyötaitojen lisääntyminen
 • Motivaatio ja työnilon vahvistuminen

Sisältö

Tiimivalmennus sisältää neljä valmennuskertaa, kukin 3 tuntia. Valmennuskertojen välissä on käytännön havainnointitehtäviä.

Valmennus toteutetaan sopimuksen mukaan etänä (tai myöhemmin tilanteen niin salliessa läsnä-valmennuksena).

Ensimmäinen kerta: Mikä on tiimi?

 • Kanssakäyminen työelämässä ja arvostava työyhteisökulttuuri
 • Tiimin peruselementit, mikä tekee työporukasta tiimin
 • Huipputiimin tunnusmerkit, tiimin vahvuudet
 • Motivaation merkitys ja lähteet

Toinen kerta: Tiimin työskentelyn peruselementit

 • Luottamus ja myönteinen asenne
 • Etätyön käytänteet
 • Tiimin pelisäännöt, tiimin päätöksenteko
 • Tiimit ja etätyö, tiimin etäjohtaminen
 • Itseohjautuvuus

Kolmas kerta: Vuorovaikutus etätyössä

 • Yhteisöllisyyden säilyttäminen ja aito dialogi
 • Viestinnälliset taidot ja palautteen antamisen ja vastaanottamisen taito
 • Ihmistuntemuksen merkitys tiimityössä
 • Erilaiset käyttäytymistyylit ja vuorovaikutus etätyössä
 • Vahvuudet ja niiden käyttö tiimissä

Neljäs kerta: Hyvinvoiva tiimin jäsen

 • Mistä hyvinvointi rakentuu
 • Stressi, työn organisoimisen taidot etätyössä
 • Multitasting ja keskittymiskyky
 • Palautuminen etätyössä

Voimme yhdistää valmennukseen esimerkiksi lähtötilanteen kartoittamiseksi valmennusta ennen, tai toisaalta myös valmennuksen jälkeen valmennuksen vaikuttavuutta mittaavan etätyöhenkilöstökyselyn. 

Luotaimen etätyökyselyn avulla saat nopeasti konkreettista ja selkeätä tietoa sekä etätöiden sujumisesta, työergonomiasta että työntekijöiden voinnista ja toiveista johtamiselle ja yhteisöllisyydelle.

Tulokset tarjoavat arvokasta tietoa johtamisen ja henkilöstön työhyvinvoinnin tueksi. Työterveyspsykologin valmistelema kysely on kevyt ja helppo toteuttaa. 

Kysely voidaan tehdä myös osana Luotaimen Työn imuun -henkilöstökyselyä. 

Lue lisää räätälöidyistä kyselyistä ja kartoituksistamme:
https://luotain.net/palvelumme/raataloidyt-kyselyt-ja-kartoitukset/

Tietoja valmentajista

Luotaimen tiimivalmentajat ovat kokeneita ja osaavia ratkaisukeskeisiä valmentajia.

Valmentajaesimerkkinä Pauliina Vallin, FM, ratkaisukeskeinen valmentaja, työnohjaaja STOry, Sertifioitu Busines Coach.

Ota yhteyttä ja kysy lisää alla olevalla lomakkeella, tai ole meihin suoraan yhteydessä. Olemme mielellämme sinulle avuksi.

Tuula Kiuru-Ahvonen
Valmennuspäällikkö
[email protected]
050-3251152

Eija Haapala
Henkilöstöjohtaminen, Myynti ja Markkinointi
[email protected]
050-4380866

Markus Pusa
Koulutuskoordinaattori
[email protected]
0400-419865