fbpx

Henkilöarvioinnit ja profiilit

”Älykkäillä työkaluilla” pyritään mittaamaan muutoin vaikeasti määriteltävissä olevia henkisiä työn ulottuvuuksia. Asioita on helpompi kehittää kun ne saavat nimen ja muodon. Mittaamisen avulla rajalliset resurssit voidaan kohdentaa paremmin olennaiseen.

Profiilien käyttäminen tasa-arvoistaa työntekijöitä, profiilin tuodessa kaikille työntekijöille samanlaisen viitekehyksen puhua itselle tärkeistä asioista. Profiilin käyttäminen lisää itsetuntemusta ja helpottaa omien taitojen kehittämistä.

Erilaisilla profiileilla saadaan tehokkaasti esiin kunkin työntekijän yksilölliset kehittämiskohteet, jo itsetuntemuksen lisääminen on omiaan lisäämään työntekijän hallinnan tunnetta, joka on keskeinen osa työntekijän hyvinvointia.

Profiilien käyttämistä ohjaa ratkaisu- ja voimavarakeskeinen ajattelutapa, joka on työntekijää ja ihmistä kunnioittava. Kaikessa toiminnassa pyritään rakentavaan palautteen antoon ja yksilöä arvostavaan ja kehittävään otteeseen.

Henkilöprofiilityökalut

Luotaimen työkalupakkiin kuuluu tutkittuja henkilöprofiilityökaluja, joita voidaan käyttää valmennusten tukena:

Everything DISC® for Leaders sisältää kuvauksen henkilökohtaisesta johtajan käyttäytymistyylistä. Profiili lisää itsetuntemusta ja auttaa kehittämään omaa vuorovaikutustaitoa. Everything DiSC Work of Leaders -johtajuusprofiili kuvaa omaa johtamistyyliä ja mahdollistaa sen vertaamisen parhaisiin johtamiskäytäntöihin.

Henkilökohtainen tehokkuus ® profiili

Henkilökohtainen tehokkuus® -profiili pitää sisällään 12 TEHOKKUUDEN AVAINALUETTA

 • Asenteet
 • Tavoitteet
 • Prioriteetit
 • Analysointi
 • Suunnittelu
 • Aikataulutus
 • Keskeytykset
 • Kokoukset
 • Tiedonhallinta
 • Delegointi
 • Viivyttely
 • Tiimityö

 

Firstbeat

Suomalainen Firstbeat on kehittänyt edistyksellisen sydämen sykevälimittaukseen perustuvan menetelmän kehon toimintojen analysointiin. 2002 perustetun Firstbeatin taustalla on monitieteinen tutkimus fysiologian, matemaattisen mallintamisen ja käyttäytymistieteiden alueilta. Firstbeat tuottaa henkilökohtaista ja tarkkaa tietoa stressinhallinnasta, palautumisesta ja liikunnan vaikutuksista.

Firstbeat-hyvinvointianalyysi antaa jokaiselle yksilöllisesti keinot oman hyvinvoinnin rakentamiseen ja tarjoaa vinkkejä työssäjaksamiseen ja palautumisen lisäämiseen. Ympärivuorokautinen mittaus auttaa tunnistamaan henkilökohtaiset kuormitustekijät työssä ja vapaa-ajalla, auttaa asettamaan tavoitteet ja toimenpiteet hyvinvoinnin parantamiseksi jokaiselle henkilökohtaisesti erikseen sekä yhteisesti myös koko organisaatiolle. Mittauksilla ja kohdennetuilla toimenpiteillä on todennetusti päästy parhaimpiin tuloksiin. 

RMP Profiili

RMP-Profiili mittaa 16 perustarvetta, jotka yksilöt asettavat  erilaiseen tärkeysjärjestykseen. Sitä, millaiseen tärkeysjärjestykseen yksilö asettaa 16 perustarvetta, kutsutaan “Reiss Motivaatioprofiiliksi” (engl. Reiss Motivation Profile®), lyhyesti  RMP. Se kertoo ihmisen persoonallisuuspiirteistä ja ydinarvoista.

Mittaukset voit tilata henkilökohtaisesti tai esimerkiksi yrityksesi henkilökunnalle.

Ota yhteyttä ja kysy lisää alla olevalla lomakkeella, tai ole meihin suoraan yhteydessä. Olemme mielellämme sinulle avuksi.

Pia Vilanen
Toimitusjohtaja
[email protected]
044-2832673

Eija Haapala
Henkilöstöjohtaminen, Myynti ja Markkinointi
[email protected]
050-4380866

Markus Pusa
Koulutuskoordinaattori
[email protected]
0400-419865