Talouden johtaminen

Luotain Consulting Oy:n koulutukset ovat tarjolla myös Oppia.fi Oppimisen verkkokaupassa, joka kokoaa eri alojen verkkokursseja ja luokkahuonekoulutuksia. Oppiasta on helppo ostaa yksittäisiä koulutupaikkoja avoimiin koulutuksiimme.

Tuotekuvaus

Valmennuksessa taloussuunnittelua lähestytään valmentavasta ja ratkaisukeskeisestä näkökulmasta. Esimiehen tehtävänä on yhteisten tavoitteiden asettamisen ja avoimen keskustelun avulla motivoida, kannustaa ja innostaa työntekijää tavoitteiden saavuttamiseen sekä itsensä ja työnsä kehittämiseen.
Valmennuksessa paneudutaan taloudellisten tavoitteiden elementteihin, kuten yrityksen taloudellisten tavoitteiden määrittelyyn, talouden kehittämisen suunnitelmaan sekä henkilöstön sitouttamiseen suunnitelmien toteuttamiseksi.


Valmennus tapahtuu esimerkkien ja pari/ryhmätöiden avulla. Valmennuksessa osallistuja saa esimerkkejä ja työkaluja oman yrityksensä taloussuunnitelman laatimiseen sekä henkilöstön sitouttamiseen taloudelliseen kehittämiseen.

Sisältö:
Strategia ja keskeisten taloudellisten tavoitteiden määrittely

-Käydään läpi esimerkein erilaisten yritysten strategisia talouteen liittyviä tavoitteita

-Harjoitellaan ryhmissä erilaisten taloustavoitteiden asetantaa

Talouden kehittämisen suunnitelma

-Esitellään talouden kehittämissuunnitelman periaatteet

-Esimerkkiyrityksen avulla tehdään talouden kehittämisen suunnitelma

Talouden kehittämiseen henkilöstön sitouttaminen

-esimerkin avulle viedään kehittämissuunnitelmasta tavoitteet henkilöstölle yksilötasolle

-Käydään läpi ennakolta tehty kehittämistehtävä

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.