Tuotekehittäjäksi palvelumuotoilun menetelmin -koulutusohjelma

Luotain Consulting Oy:n koulutukset ovat tarjolla myös Oppia.fi Oppimisen verkkokaupassa, joka kokoaa eri alojen verkkokursseja ja luokkahuonekoulutuksia. Oppiasta on helppo ostaa yksittäisiä koulutupaikkoja avoimiin koulutuksiimme.

Tuotekuvaus

Palvelumuotoilun ja tuotteistamisen keinoin on mahdollisuus kehittää organisaation toimintamallia ja kulttuuria entistä asiakaslähtöisemmäksi sekä synnyttää uusia, asiakaslähtöisiä palveluja. Oppimisprosessin aikana kasvatat yhtäaikaisesti ymmärrystä organisaatiosi palvelukulttuurin, asiakaskokemuksen ja liiketoiminnallisten tavoitteiden välisestä yhteydestä. Koulutus auttaa sinua myös tarkastelemaan palvelukehitystä taloudellisesta näkökulmasta.
Tuotekehittäjäksi palvelumuotoilun menetelmin -koulutusohjelman oppimisprosessi on rakennettu palvelumuotoiluprosessin pohjalle. Oppimisprosessin aikana sisäistät palvelumuotoilun ajattelu- ja toimintamallin sekä tuet organisaation toiminnan kehittymistä entistä osallistavammaksi ja yhteisöohjautuvammaksi. Koulutus antaa sinulle käytännön kokemusta hyödyntää palvelumuotoilua esimerkiksi henkilöstötyytyväisyyden kehittämisessä.

KOHDERYHMÄ:
Koulutusken kohderyhmänä ovat palveluiden kehittämisestä ja markkinoinnista sekä myynnistä vastaavat henkilöt.

LAAJUUS:
Koulutukseen sisältyy 9 lähipäivää ja 3 verkkovalmennuskertaa (yhteensä 7h). Koulutuksessa hyödynnetään verkko-oppimisympäristöä ja viestintäohjelma Teamsiä.

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN:
Koulutus toteutetaan Luotain Consulting Oy:n koulutustiloissa osoitteessa Pyhäjärvenkatu 5 A 5. kerros, Tampere ja etänä Teamsiä hyödyntäen. Luotain Akatemia verkko-oppimisympäristön hyödyntäminen.

KYSY MAHDOLLISUUTTA SUORITTAA KOULUTUSOHJELMA TUTKINTOON JOHTAVANA KOULUTUKSENA OPPISOPIMUKSELLA:
Tutkintoon johtavana koulutusohjelman toteuttajana toimii Sasky koulutuskuntayhtymä yhdessä Luotain Consulting Oy:n kanssa. Kysy mahdollisuutta suorittaa koulutus oppisopimuksella, joka on osallistujalle maksuton. Mikäli olet kiinnostunut tästä vaihtoehdosta, älä ilmoittaudu lomakkeen avulla, vaan ota yhteyttä: [email protected]

VASTUUVALMENTAJAT:
Annemaj Linna Restonomi, MBA, Liiketoiminnan kouluttaja, Palvelumuotoilija, strategiatyö/johtaminen
Mari Uusitalo Certified Business Coach, MTi, johdon ja esimiesten kouluttaja, Stratool-liiketoimintakehittäjä, myynnin ja markkinoinnin kouluttaja

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:
1.-2. Yrityksen nykytila ja tulevaisuus Annemaj (1pvä) ja Mari (1 pvä)
• Orientaatio
• Kehittämisen ekosysteemi ja kokeilukulttuuri
• Megatrendit ja hiljaiset signaalit tulevaisuuden avartajina
• Kehittämisen strategiset lähtökohdat, ennakointi ja skenaariotyöskentely
• Yrityksen nykytilan arviointi myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta
• Yrityksen myyntipuheen laatiminen, hyvän hissipuheen anatomia ja käytännön harjoittelu

3. Osallistava kehittäminen Annemaj (1 pvä)
• Uskallus ajatella toisin
• Kollektiivinen oppiminen muutoksen lähtökohtana
• Itseohjautuva yhteispeli, vuorovaikutus ja armoton reflektointi
• Fasilitointi
• Kehitysprosessin tavoitteiden asettaminen

4. Kehittämisen suunnittelu ja käynnistäminen Annemaj (1 pvä)
• Nopeat kokeilut ja muotoilu palveluiden kehittämisessä
• Kehittämisen timanttimalli; luovan ongelmanratkaisun prosessi
• Kehittämisen rahoitus ja budjetointi

5. Asiakaskeskeinen toiminta / Mari (1 pvä)
• Tulevaisuuden asiakas, asiakaskokemus ja brändi
• Asiakasymmärryksen tiedonkeruumenetelmät
• Asiakasprofilointi
• Avainmittarit ja vaikuttavuus

6. Palvelumuotoilun keskeiset elementit Annemaj (1 pvä)
• Asiakasymmärrys palvelumuotoilun keskiössä
• Asiakaspolku; palvelutuokiot ja palvelun kontaktipisteet
• Service Blueprint
• Palvelumuotoilun työkalupakki ja tunnelmamuotoilu

7. Markkinointiviestinnän kehittäminen Mari (1 pvä)
• Myynti-, markkinointi- ja viestintästrategian suunnittelu
• Ydinviestien määrittäminen
• Kohderyhmien mukaisten viestintäkanavien valinta

8. Markkinoinnin resursointi ja suunnitteleminen Mari (1 pvä)
• Markkinoinnin toimintasuunnitelman luominen ja vuosikellon laatiminen
• Mittareiden valitseminen ja tulosten analysointi
• Optimointi käytännön digimarkkinoijan työssä

9. Ideointi ja prototypointi Annemaj (1pvä)
• Ideointimenetelmät
• Prototypointi ja testaus

10. Palvelujen konseptointi Mari (1 pvä)
• Palveluiden paketointi
• Asiakaslupaukset. Hyvän maineen ja yrityskuvan kasvattaminen
• Brändin rakentamisen osat. Palvelujen brändäys
• Hinnoittelu

11. Arvopohjaan perustuvan, koskettavan sisällön tuottaminen Mari (1 pvä)
• Tarinankerronta ja sisältömarkkinoinnin suunnitelma
• Verkkosivujen ja sosiaalisen median hyödyntäminen myyntityössä

12. Innostava, tavoitteellinen myyntityö Annemaj ja Mari yhdessä (1pvä)
• Uusasiakashankinnan käynnistäminen ja tavoitteiden asettaminen
• FtoF -myynti ja myyntitaitojen kehittäminen
• Oman myyntityylin löytäminen
• PechaKucha -esitykset

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli haluat ilmoittautua oppisopimusopiskelijana, älä ilmoittaudu Oppian kautta, vaan ota yhteyttä: [email protected] Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.