fbpx

Palvelumuotoilun asiantuntijaksi koulutusohjelma

Seuraava koulutus alkaa syksyllä 2024

Tietoja
Kesto: 12 päivä

Milloin
Päivämäärä: –
Ilmoittaudu viimeistään: –

Sijainti
Pyhäjärvenkatu 5 A, Tampere/ hybrid

Hinta
2100€/hlö + alv 24%

Kouluttaja
Mari Uusitalo
Veera Matilainen

Palvelumuotoilun asiantuntijaksi koulutusohjelma

Valmennuksen tavoitteena on antaa osallistujille tietoja ja taitoja kehittää osallistavasti organisaation palveluita asiakastarpeista ja liiketoiminnallisista tavoitteista käsin. Osallistujat saavat kattavan ymmärryksen palvelumuotoilun ja tuotteistamisen perusteista ja he pääsevät kokeilemaan palvelumuotoilun prosessin eri vaiheisiin parhaiten sopivia menetelmiä.

Palvelumuotoilun ja tuotteistamisen keinoin on mahdollisuus kehittää organisaation toimintamallia ja kulttuuria entistä asiakaslähtöisemmäksi sekä synnyttää uusia, asiakaslähtöisiä palveluja. Oppimisprosessin aikana kasvatat yhtäaikaisesti ymmärrystä organisaatiosi palvelukulttuurin, asiakaskokemuksen ja liiketoiminnallisten tavoitteiden välisestä yhteydestä. Valmennus auttaa sinua myös tarkastelemaan palvelukehitystä taloudellisesta näkökulmasta.

Tuotekehittäjäksi palvelumuotoilumenetelmin valmennuksen oppimisprosessi on rakennettu palvelumuotoiluprosessin pohjalle. Oppimisprosessin aikana sisäistät palvelumuotoilun ajattelu- ja toimintamallin sekä tuet organisaation toiminnan kehittymistä entistä osallistavammaksi ja yhteisöohjautuvammaksi. Valmennus antaa sinulle käytännön kokemusta hyödyntää jatkossa palvelumuotoilua esimerkiksi henkilöstötyytyväisyyden kehittämisessä.

Kohderyhmä:

Valmennuksen kohderyhmänä ovat palveluiden kehittämisestä vastaavat henkilöt.

Hinta:

2100 eur+alv/hlö
Luotain tekee yhteistyötä useamman oppilaitoksen kanssa. Kysy mahdollisuutta suorittaa koulutus oppisopimuksella, joka on osallistujalle maksuton.

Valmennuksen sisältö:

Orientaatio ketterään kehittämiseen

 • Megatrendit ja hiljaiset signaalit tulevaisuuden avartajina
 • Uuden arvon luominen
 • Kehittämisen ekosysteemi, kokeilukulttuuri ja innovatiivinen organisaatio
 • Kehittämisen strategiset lähtökohdat ja skenaariotyöskentely
 • Oppimisprosessi digitaalisessa ympäristössä

Kehittämisidean kirkastaminen (4h), Teams-tapaaminen

 • Ideoiden pitchaus

Osallistava kehittäminen

 • Uskallus ajatella toisin
 • Kollektiivinen oppiminen muutoksen lähtökohtana
 • Itseohjautuva yhteispeli, vuorovaikutus ja armoton reflektointi
 • Fasilitointi

Kehittämisen suunnittelu ja käynnistäminen

 • Nopeat kokeilut ja muotoilu palveluiden kehittämisessä
 • Kehittämisen timanttimalli; luovan ongelmanratkaisun prosessi
 • Visualisointi suunnittelu- että kommunikaatiovälineenä
 • Kehittämisen rahoitus ja budjetointi

Asiakaskeskeinen toiminta

 • Tulevaisuuden asiakas, asiakaskokemus ja brändi
 • Asiakasymmärryksen tiedonkeruumenetelmät
 • Asiakasprofilointi
 • Avainmittarit ja vaikuttavuus

Palveluiden sininen meri (1,5h), Teams-tapaaminen

 • Uuden arvon tuottaminen

Palvelumuotoilun keskeiset elementit

 • Asiakasymmärrys palvelumuotoilun keskiössä
 • Asiakaspolku; palvelutuokiot ja palvelun kontaktipisteet
 • Service Blueprint
 • Palvelumuotoilun työkalupakki ja tunnelmamuotoilu

Ideointi, palvelujen prototypointi ja pilotointi

 • Ideointimenetelmät
 • Prototypointi ja testaus
 • Pilotointi

Palvelumuotoilu -case (1,5h), Teams-tapaaminen

 • Benchmarkingvierailu, toisilta oppiminen

Tuotteistaminen tuotekehitystyöprosessissa

 • Tuotteistamisen hyödyt ja haasteet
 • Tuotteistamisen lähtökohtana asiakasymmärrys
 • Tuotteistuksen prosessi ja ulottuvuudet (sisäinen ja ulkoinen)

Palvelutuotteen lanseeraus ja kaupallistaminen

 • Tuotteiden ja palvelujen paketointi
 • Palvelukonseptit
 • Hinnoittelu
 • Myynti ja markkinointi

PechaKucha -esitykset

 • Kehittämisprojektien läpikäyminen
 • Oman osaamisen reflektointi ja vertaisoppiminen
 • Jatkuva parantaminen

Kysy lisää:
Koulutuskoordinaattori
Markus Pusa, 0400419865
[email protected]